Bemalingsadvies en bemalingsplan

Bemalingsadvies voor infraprojecten, (nieuw)bouwprojecten en saneringen is de specialiteit van Loots Grondwatertechniek. Bemalingsadvies op maat voor een kleine projecten tot en met grote high-risk bouwprojecten. Bij ons vindt u bemalings- en bouwputexpertise, uw aanspreekpunt is een deskundige geohydroloog met bouw en civiele techniek ervaring. Oplossingen welke aansluiten op de wensen van de bouw en daarnaast risico's en (faal)kosten beperken tot een minimum.

De doelstelling van het bemalingsadvies is het bepalen of bouwen in den droge mogelijk is op basis van de gegevens geleverd door opdrachtgever. Bemalingssysteem en prognose debiet worden getoetst aan keur Waterschap, geconcludeerd wordt of de onttrekking binnen meldings- en/of vergunningseis valt. Bemalingssysteem en prognose debiet wordt getoetst op haalbaarheid en stabiliteit sleuf /bouwput (bodem evenwicht en inschatting voldoende ontwatering talud). Tenslotte wordt getoetst of de invloed op de omgeving door de bemaling acceptabel is (onafhankelijk advies).

Loots Grondwatertechniek is onderscheidend door onafhankelijk en hoogwaardig advies. Loots heeft geen aandeelhouders welke belangen hebben bij de uitvoering van bemalingen.

Bemalingsplan is een technische omschrijving van de bemalingsinstallatie, werken met alleen een bemalingsplan is geschikt voor klussen zonder risico's voor de directe omgeving.

Wilt u weten of een bemalingsadvies, bemalingsplan of briefadvies nodig is? Kijk eens op de bemaling blueprint of vraag een offerte aan bij info@lootsgwt.com.
Alle bemalingsadviezen, bemalingsplannen, briefadviezen voldoen aan eisen overheid (gemeente, waterschap en provincie). Alle berekeningen en rapportages zijn uitgevoerd conform wetgeving Eurocode 7, NEN9997-1+C1Waterwet en standaard rechtsverhouding DNR2011. Let op oude richtlijn NEN 6740 is niet meer geldig
Projecten en resultaten


Bemalingsadvies voor de bouw
van een metrostation in Qatar
Modelberekening voor het plaatsen van een pompgemaal
voor een rioleringsproject in Nederland
Resultaat bemalingsadvies Schoonhoven,
spanningsbemaling stijghoogte t.o.v. NAP
Resultaat bemalingsadvies Heino,
bronbemaling grondwaterstand t.o.v. NAP