[project] Bemalingsadvies bodemsanering en aanleg Tafelconstructie Zuidblok Uithoflijn

In opdracht van BAM Infraconsult is een bemalingsadvies opgesteld voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder de grondwaterstand nabij het centraal station van Utrecht. Bij dit project was het belangrijk om passende maatregelen te vinden ten aanzien van diverse bodemverontreinigingen.