[tool] Omgevingswet - aangewezen of niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam?

jan 1, 2024 0 comments

 


Elke waterbeheerder heeft een lijst van aangewezen oppervlaktewaterlichamen, klik op de waterbeheerder voor de lijst met aangewezen oppervlaktewater. Wanneer het oppervlaktewater niet op de lijst staat, dan is het niet-aangewezen oppervlaktewater.

 1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Hoogheemraadschap van Rijnland
 3. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 4. Hoogheemraadschap van Delfland
 5. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 6. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 7. Waterschap Aa en Maas
 8. Waterschap Brabantse Delta
 9. Waterschap De Dommel
 10. Waterschap Drents Overijsselse Delta
 11. Wetterskip Fryslan
 12. Waterschap Hollandse Delta
 13. Waterschap Hunze en Aa's
 14. Waterschap Limburg
 15. Waterschap Noorderzijlvest
 16. Waterschap Rijn en IJssel
 17. Waterschap Rivierenland
 18. Waterschap Scheldestromen
 19. Waterschap Vallei en Veluwe
 20. Waterschap Vechtstromen
 21. Waterschap Zuiderzeeland
 22. Rijkswaterstaat

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.