Tool: Overzicht waterschappen en gemeenten

Nederland, overzicht gemeenten en waterschappen
Figuur 1: klik op de afbeelding voor een
gedetailleerd overzicht. Peildatum 01-2013
Deze tool betreft een overzicht van alle gemeenten en waterschappen. De kaart is nauwkeurig samengesteld uit diverse bronnen met gegevens zodat voor de projectlocatie de gemeente en het waterschap opzoeken makkelijker wordt.

De tool is ontwikkeld en verbeterd sinds begin 2012. Bij Loots Grondwatertechniek wordt deze kaart gebruikt voor bijvoorbeeld het bemalingsadvies. In elk Loots bemalingsadvies wordt gerapporteerd wie bevoegd gezag is (welke gemeente en waterschap)

Ter info:

Het is mogelijk dat diverse grenzen elkaar kruizen,  bijvoorbeeld de Gemeente Zoetermeer is opgesplitst in 3 verschillende gebieden van Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Schieland en Hoogheemraadschap Delfland.


Als de projectlocatie op of vlakbij een grens is, dan wordt het aanbevolen vooraf contact op te nemen met bevoegd gezag.

Geadviseerd wordt de online versie te gebruiken, zodat u de meest recente versie gebruikt. Onze webtools worden regelmatig aangepast indien bijvoorbeeld wetgeving veranderd.