[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

feb 1, 2024 0 comments

 


Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is op de projectlocatie. Vervolgens zijn de regels van het waterschap/hoogheemraadschap (in de waterschapsverordening) van toepassing. Wanneer voor een bemaling geen vergunning nodig is, dan zal een melding bij het bevoegd gezag meestal wel nodig zijn.


bevoegd gezag speciaal gebied geen vergunning bij minder dan … m³/uur geen vergunning bij minder dan … m³/maand geen vergunning bij minder dan … m³ totaal geen vergunning bij minder dan … maanden bemalen aantal overige vergunning criteria*
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waterkering (beschermings-zone) 0 0 0 0
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kwetsbaar (nat2000, texel, wieringen, PMV) 10000 6 0
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 15000 6 0
Hoogheemraadschap van Rijnland PMV 10 5000 20000 6 1
Hoogheemraadschap van Rijnland kwetsbaar gebied voor onttrekkingen 35 10000 30000 6 1
Hoogheemraadschap van Rijnland 100 40000 100000 6 1
Hoogheemraadschap van Rijnland sleuven PMV 10 5000 20000 1
Hoogheemraadschap van Rijnland sleuven kwetsbaar gebied voor onttrekkingen 35 10000 30000 1
Hoogheemraadschap van Rijnland sleuven 100 40000 100000 1
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 11
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard PMV 5 11
Hoogheemraadschap van Delfland 50 200000 0
Hoogheemraadschap van Delfland PMV 10 20000 0
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden open bemaling waterkering (beschermings-zone) 2 0
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 100 400000 11
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 89 60000 400000 11
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 50 15000 6 0
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hogere gronden 150 65000 6 0
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waterkering (beschermings-zone) 3 1 0
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht natura2000 0 0 0
Waterschap Aa en Maas 70 0.167 0
Waterschap Aa en Maas 50000 6 0
Waterschap Aa en Maas 10 1
Waterschap Aa en Maas beschermd gebied 50000 6 1
Waterschap Brabantse Delta 70 0.167 0
Waterschap Brabantse Delta 50000 6 0
Waterschap Brabantse Delta 10 1
Waterschap Brabantse Delta beschermd gebied (beperkt beschermd, attentiegebied, natura2000) 50000 6 1
Waterschap De Dommel 70 0.167 0
Waterschap De Dommel 50000 6 0
Waterschap De Dommel 10 1
Waterschap De Dommel beschermd gebied (beperkt beschermd, attentiegebied, natura2000) 50000 6 1
Waterschap Drents Overijsselse Delta 70000 3 0
Wetterskip Fryslan 50000 4 0
Waterschap Hollandse Delta Gebied A 60 20000 50000 6 0
Waterschap Hollandse Delta Gebied B 60 20000 50000 6 0
Waterschap Hollandse Delta Gebied B langdurig 10 50000 0
Waterschap Hollandse Delta Gebied C 150 50000 200000 6 0
Waterschap Hollandse Delta Gebied C langdurig 10 50000 0
Waterschap Hunze en Aa's 208 0.167 0
Waterschap Hunze en Aa's 50000 200000 6 0
Waterschap Limburg 100 50000 6 0
Waterschap Limburg bufferzones grondwater-afhankelijke natuur 0 0 0
Waterschap Noorderzijlvest 80 6 0
Waterschap Rijn en IJssel 100000 6 0
Waterschap Rivierenland PMV-nat2000 De Bruuk 0 0 0 0
Waterschap Rivierenland gebied B (Gelderland-Noord Brabant) 250 100000 6 0
Waterschap Rivierenland gebied C (Zuid-Holland-Utrecht) 60 40000 6 0
Waterschap Rivierenland waterkering (beschermings-zone) 0 0 0 0
Waterschap Scheldestromen 100 15000 30000 6 0
Waterschap Scheldestromen sleuven 100 15000 6 0
Waterschap Scheldestromen zoetwater-voorkomen 100 3000 8000 6 0
Waterschap Scheldestromen kwetsbaar 100 1000 6 0
Waterschap Scheldestromen zoetwater-voorkomen + kwetsbaar 10 1000 8000 6 0
Waterschap Vallei en Veluwe 125 6 0
Waterschap Vechtstromen 50000 200000 6 0
Waterschap Zuiderzeeland 140 6 0
Waterschap Zuiderzeeland waterkering (beschermings-zone) 0 0 0
*Let op er zijn andere criteria welke bepalen of een bemaling vergunningsplichtig is.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.