Geohydrologisch onderzoek

Het geohydrologisch onderzoek wordt bij Loots Grondwatertechniek opgedeeld in twee categorieën namelijk: (1) het bepalen van grondparameters of (2) het bepalen van eigenschappen van een ondergronds object. Bijvoorbeeld wilt u een kelder bouwen in Amsterdam dan heeft u een geohydrologisch onderzoek nodig voor het bepalen van eigenschappen van een ondergronds object, dit onderzoek wordt ook barrièreberekening genoemd.

Geohydrologisch onderzoek bouwvergunning ondergronds object (zoals kelder)
In een geohydrologisch onderzoek wordt bepaald hoeveel en in welke richting het grondwater in de bestaande situatie door het perceel stroomt. Vervolgens wordt bepaald of er in de nieuwe situatie verslechtering zal optreden. Indien verslechtering optreedt zal in het geohydrologisch onderzoek worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Verslechtering betekent dat grondwater minder makkelijk kan doorstromen door het perceel, het gevolg van verslechtering is een stijgende grondwaterstand aan de zijde waar grondwater tegen de barrière botst. Een secundair effect is een zakkende grondwaterstand achter de barrière. Om een geohydrologisch onderzoek uit te voeren is het noodzakelijk om tekeningen te ontvangen van de bestaande en nieuwe situatie, daarnaast is een grondonderzoek (sondering of boorstaten verkennend bodemonderzoek) gewenst.

Voor meer informatie of een offerteaanvraag neem contact op met ing. Erik Loots (0653392188 of info@lootsgwt.com).

Geohydrologisch onderzoek ter bepaling van grondparameters:
  • Geohydrologische boring onderzoek. Met pulsboring de grondslag verkennen en aan de hand van de ervaring in het veld geohydrologische parameters bepalen. 
  • Pompproef, plaatsen van een bron, meten van verlaging in de omgeving, bepalen k-waarde zandpakket. Loots Grondwatertechniek werkt met dataloggers, drukmeters en digitale meting van het debiet. Gekozen is voor deze investering om de nauwkeurigheid tot een acceptabel niveau te krijgen.
  • Proefbemaling, plaatsen van een proefbemaling, meten van verlaging in de omgeving, bepalen k-waarde zandpakket
  • Bemaling optimalisatie, de bemaling is geplaatst maar u komt tot de conclusie er is onvoldoende verlaging / effect? Met ons optimalisatie onderzoek vinden wij de knelpunten voor u. Wij gebruiken hierbij: gecertificeerde watermeters, peilbuizen, waterdrukmeters (divers), analyse software
Uitwerken van pompproef / proefbemaling gegevens is een van onze specialiteiten. Juist bij een ongelijkmatig of onverwachte metingen kan Loots Grondwatertechniek door middel van 3D interpolatie een uitspraak doen over de geohydrologische eigenschappen. Wel wordt geadviseerd de kwaliteit van de metingen te beoordelen, dit is namelijk ook de hoogst haalbare kwaliteit van het rekenresultaat.

Projecten: