Projecten: diverse geohydrologisch advies

okt 10, 2011 0 comments
Een greep uit de door Loots Grondwatertechniek uitgebrachte geohydrologische adviezen. We spelen in op kwaliteit + kosten besparen bij diverse projecten, een moeilijke combinatie in elk vakgebied!

bemalingsadvies en barriere berekening pand
Funderingsherstel en onderkeldering pand te Amsterdam. Opstellen van barrière berekening, bemalingsadvies en uitvoering van geotechnische boring inclusief plaatsen peilbuis. Met behulp van een evenwichtsberekening en microfem model is een advies geleverd met een aanbevelingen en actieprogramma. Geohydrologisch onderzoek. Tevens is een niet-stationaire berekening uitgevoerd ten behoeve van de barrière berekening. De geotechnische boring is uitgevoerd conform de NEN 5119 en 5104. Gietermans & van Dijk Architecten BV -  Vitruvius Amsterdam

bemalingsadvies villa
Het opstellen van een bemalingsadvies voor de bouw van een stolpboerderij te Westbeemster. Onder de stolpboerderij wordt een kelder met zwembad gebouwd. Met behulp van een evenwichtsberekening en microfem model is een advies geleverd met een aanbevelingen en actieprogramma. 

barriere berekening winkelpand
Funderingsherstel en onderkeldering winkelpand te Amsterdam. Opstellen barrière berekening en uitvoering van geotechnische boring inclusief plaatsen peilbuis. Met behulp van een niet-stationaire berekening is de  barrière werking tijdens de maatgevende regenbui berekend. De geotechnische boring is uitgevoerd conform de NEN 5119 en 5104. 

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.