[tool] Bemaling definities en veelgestelde vragen (FAQ)

mrt 14, 2024 0 comments

Veelgestelde vragen:

Definities:

  • Boren: met handmatig of met de hand maken van een gat in de bodem. In dit gat wordt meestal een filter of drain geplaatst.
  • Bronbemaling: het verzamelbegrip voor onttrekken grondwater uit filters met een bovengrondse pomp (plunjerpomp)
  • Deepwell: een diepe bron, vaak met grotere diameter omdat de pomp in de bron geplaatst wordt (onderwaterpomp). Toepassing is grotere verlagingen en grotere debieten. 
  • Drain: een flexibele buis met daarin sleuven of gaten waarin grondwater kan stromen. Vaak zit rondom de flexibele buis kokos of PP.
  • Filter: een stijve (rechte) buis met daarin sleuven of gaten waarin grondwater kan stromen. De sleuven en gaten in de buis moeten beneden de grondwaterstand worden aangebracht.
  • Kettinggraafmachine: een relatief grote machine welke een drain horizontaal in de grond kan aanbrengen op een diepte van 0,5 tot circa 9 m - maaiveld. Kosteneffectief bij grote hoeveelheden horizontale drain aanbrengen. Kan niet toegepast worden in gebieden (stedelijk) met kabels en leidingen.
  • Open bemaling: hierbij wordt de pomp (eventueel met behulp van drains) in het laagste punt van het gat gezet (vaak in een pompputje). Goedkoopste bemalingsmethode, minste invloed op omgeving. Echter niet in staat altijd een veilige droge ontgraving te realiseren.
  • Plunjerpomp: de populairste pomp voor bronbemaling in Nederland. Relatief energiezuinig mits goed onderhouden en ge├»nstalleerd. 
  • Spanningsbemaling: een bemaling onder slecht doorlatende bodem. De spanningsbemaling voorkomt dat de slecht doorlatende bodem tijdens ontgraving niet omhoog komt (of breekt/opbarst). Beschouw de ontgraving als een vrachtschip vol zand; de bodem van het schip vertegenwoordigt de slecht doorlatende laag en stijgt op wanneer er zand uit het schip wordt verwijderd. De bodem mag niet opstijgen omdat dit onveilig is; de spanningsbemaling verlaagt het waterpeil onder het project/schip zodat de bodem niet omhoog komt (en breekt).

Reacties

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.