Wat kost een Bemalingsadvies?

mrt 16, 2024 0 comments
Een goed advies over bemaling is meer waard dan wat het kost

Een goed bemalingsadvies levert een besparing op welke het veelvoud is van de kosten. Grondwater onttrekken moet doelmatig en efficiënt, dit is zelfs wettelijk vastgelegd. 

Wanneer is bemalingsadvies zinvol (doelmatig en efficiënt)?

Een goede bemalingsadviseur zal in sommige gevallen aangeven dat het bemalingsadvies niet echt meerwaarde biedt, voorbeelden:

 • Bemalingsadvies is niet doelmatig/efficiënt: Bijvoorbeeld bij een zeer kleine bemaling, zoals bij het maken van een huisaansluiting op het riool voor slechts één dag. De bemalingsadvies inspanning, die computerwerk en mogelijk veldwerk omvat, kost altijd meer dan het ooit zou kunnen besparen op die ene dag van open bemaling. 
 • Bemalingsadvies is doelmatig/efficiënt: Bijvoorbeeld bij de bouw van een kelder zal enkele weken bemalen moeten worden. Op basis van ervaring is de kans behoorlijk groot om de ontgraving droog en stabiel te krijgen. Echter gaat het wel goed met de omgeving bij toepassen van een standaard bemalingssysteem hier? Zitten er (verstopt in de bodem) bijzonderheden, zoals grondwaterverontreiniging in de buurt of archeologische monumenten? Welk bemalings-/bouwputconfiguratie is het meest doelmatig en efficiënt? Dit vraagstuk beantwoorden kan alleen door wat verschillende werkwijzen te berekenen en vergelijken. De beste werkwijze zal uiteindelijk in het bemalingsadvies worden beschreven.

Wat kost dat dan, het bemalingsadvies?

Bij bemalingsadvies start de advieskosten vanaf € 500,-- ex BTW in een gunstige situatie, bijvoorbeeld u bouwt een iets grotere kelder dan de buren (waarvoor de bemalingsadviseur al eerder een bemalingsadvies heeft uitgebracht). Bemalingsadvieskosten over € 10000,-- ex BTW komt ook voor in enkele gevallen. De advieskosten worden bepaald door:

 1. omvang van project, is het een kleine, gemiddeld of grote bemaling;
 2. optimalisatie, gaat de adviseur het bemalingssysteem ontwerpen en optimaliseren? Zo ja dan nemen de advieskosten toe en de uitvoerings-/faalkosten af. Een ervaren bemalingsadviseur geeft een zeer goed rendement (besparing veelvoud van de advieskosten);
 3. variatie van de bodem, wanneer de bodem overal vergelijkbaar is dan is het makkelijk rekenen bij een groot werk. Terwijl bij variatie van de bodem per bodemopbouw een bemalingssysteem geoptimaliseerd moet worden. De goedkope oplossing is 'inschatten' wat de worst-case bodemopbouw is en vervolgens het hele werk uitvoeren met de worst-case bemalingssysteem, deze kostenbesparende rekenmethode levert buiten vaak faalkosten op (en dat mag de opdrachtgever betalen).
Een offerte aanvraag voor bemalingsadvies geeft duidelijkheid wat het voor uw project gaat kosten. 

Pas op voor faalkosten (bovenop advieskosten bemalingsadvies)
Het komt ook voor dat een bemalingsadvies foutief is, dan krijg je faalkosten erbij.  De omvang van faalkosten bij bemalingen is relatief snel richting € 10000,--. Bij grotere projecten zijn faalkosten van meerdere tonnen tot miljoenen geen uitzondering (LootsGWT troubleshooting ervaring). Het is niet vreemd dat grotere opdrachtgevers zoals Provincies en het Rijk steeds vaker contractueel eisen dat de aannemer een bouwmethode zonder bemaling moet toepassen. Deze extreme reactie is een gevolg van het zoeken naar contractuele grenzen (waarbij de onzekerheid bij bemalen een zwak punt is voor opdrachtgevers). 

Voor private partijen (welke niet volgens bepaalde regels moeten aanbesteden) kan een bemaling heel goed uitpakken. Echter zorgvuldigheid is van belang en soms is een alternatieve werkwijze (zonder bemaling) gewoon beter in de huidige markt.

Hoe kan ik bemalingsadvies kosten aanvragen en vergelijken bij verschillende partijen?
Onderaan de pagina "Wat is een Bemalingsadvies?" (klik hier) staan 7 tips voor het inkopen/aanvragen van een goed bemalingsadvies. Wanneer alle aanbieders vergelijkbaar zijn (ten aanzien van de tips), dan kunt u redelijk goed vergelijken.

Een goed bemalingsadvies levert het volgende op:

 1. Minimale stagnatiekosten, een ontgraving is nat en iedereen staat ernaast te wachten voorkomen, dit wordt bereikt door: voldoende en juiste bemalingssysteem in detail berekenen en ontwerpen;
 2. Bemalingskosten minimaliseren, zonder berekening en bemalingsadvies wordt vaak een overcapaciteit aan pompen geïnstalleerd. Dat betekent een hoop huur- en energiekosten (niet bepaald duurzaam ook); 
 3. Geen overbodige kosten. Alleen doelmatige aanvullende maatregelen ontwerpen, dus geen waterzuivering wanneer het niet nodig is. Geen retourbemaling wanneer het toch niet werkt en weinig bij gaat dragen;
 4. Enorme schadekosten voorkomen en/of beheersen. Dit kan wanneer risico's vooraf zoveel mogelijk inzichtelijk zijn, bij veel of hoge risico's wordt met de opdrachtgever besproken of andere technieken (zonder bemaling) niet interessant worden;
 5. Kosten efficiënt procedure bevoegd gezag. Een bemalingsvergunning is niet gratis, dat loopt op in sommige gebieden tot vele duizenden euro's. Een ontwerp welke net binnen de regels valt (zonder vergunning) levert daarom al meteen veel (belasting)voordeel op;
 6. Kosten efficiënt lozen. Het lozen van grondwater kost ook geld (tussen circa € 0,03 en 0,22 per geloosde m³). Bij een goed bemalingsadvies wordt doelmatig onttrokken (niet meer dan noodzakelijk), dat levert besparing van lozingskosten op.
 7. Efficiënte monitoringskosten. Bij risico's wordt vaak monitoring toegepast, dit zodat het falen (grootschalige schade) voorkomen wordt. Monitoring kan overal voorgeschreven worden OF alleen daar waar noodzakelijk. In een goed bemalingsadvies is monitoring efficiënt (alleen daar waar noodzakelijk).

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.