Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Loots Grondwatertechniek is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bemalingen en geohydrologie (grondwater). Grondwaterstandmetingen zijn noodzakelijk om te kunnen adviseren voor een bouwput, sleufontgraving, wateroverlast, barrièrewerking, etc. Sinds de wet "Gemeentelijke watertaken" en de "Waterwet" zijn er steeds meer online databases (grondwatermeetnetten) met peilgegevens van grondwater welke snel en makkelijk zijn te raadplegen. Dankzij de openbare gegevens van bevoegd gezag is het voor de opdrachtgever niet noodzakelijk om te investeren in een uitgebreid grond(water)onderzoek.

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen kijken we eerst voor onze opdrachtgevers of er reeds kwalitatieve grondwaterstand gegevens beschikbaar zijn (TNO - dinoloket). De onderstaande lijst zijn de grondwaternetten welke bekend zijn bij ons, u kunt ook zelf kijken of er grondwaterstand metingen beschikbaar zijn voor uw projectlocatie. Het gebruik van de grondwaterstand gegevens is wel op eigen risico (voorwaarde van de meeste beheerders). Klik op de plaatsnaam voor het betreffende grondwatermeetnet:
Buitenland