Loots Grondwatertechniek

bemalingsadvies riool Delft Poptahof

In opdracht van Maas & Nienhuis heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld ten behoeve van de aanleg van een riool in Delft.
Lees meer »

bemalingsadvies Anna Paulowna Molenvaart

In opdracht van Kwinfra is een bemalingsadvies opgesteld voor aanleg van HWA en DWA riolering in Anna Paulowna.
Lees meer »

bemalingsadvies Hogehilweg

In opdracht van Bureau Bodem heeft Loots Grondwatertechniek de mogelijkheden onderzocht om een 2-laags parkeergarage (14000 m²) te bouwen met een bemaling in Amsterdam-Zuidoost. In juli zal een pompproef worden uitgevoerd ter bepaling van de eigenschappen van het gestuwde afzettingen (complex). product: bemalingsadvies
Lees meer »

bemalingsadvies Landside Infrastructure Schiphol

Het project Landside Infrastructure wordt uitgevoerd door de BAM, de bemaling wordt verzorgt door Mos Grondwatertechniek. Loots Grondwatertechniek heeft het vergunningsonderbouwend bemalingsadvies verzorgt en het monitoringsplan.
Lees meer »

Bemalingsadvies Apotheek AVL NKI Amsterdam

Het Antoni van Leeuwenhoek bouwt een AvL Apotheek. Aannemer: De Vries en Verburg Bouw B.V., Bemaler: Mos Grondwatertechniek BV.

Loots Grondwatertechniek heeft het bemalingsadvies uitgevoerd en de stukken geleverd ten behoeve van de verzekering (risico's omgeving).
Lees meer »

Bemalingsadvies Waalwijk riolering Grotestraat en omgeving

In opdracht van AGEL adviseurs heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van riolering in Waalwijk.
Lees meer »

bemalingsadviezen Wieringermeer Windmolenfundaties

In opdracht van Nuon bouwt BAM windmolen(fundaties). Loots Grondwatertechniek verzorgt voor alle locaties bemalingsadvies. De bodem in de Wieringermeer is sterk variabel, daarom is gekozen per locatie een geoptimaliseerde bemaling te ontwerpen, hierdoor wordt zal alleen bemaling wordt toegepast indien noodzakelijk. Dit past bij het duurzame karakter van het project (windenergie) en voorkeuren van de bemaler (duurzaam werken) Mos Grondwatertechniek BV.
Lees meer »

Doorlatendheidsmetingen met Aardvark ten behoeve van ontwerp infiltratie van water in de bodem

Infiltreren is duurzaam en kan zelfs overbelasting van riolering en wateroverlast reduceren. Loots Grondwatertechniek heeft een aantal infiltratieadviezen opgesteld, daarbij is gebruik gemaakt van doorlatendheidsmetingen (constant head) met behulp van Aardvark. Het veldwerk was uitgevoerd door Kwinfra.

Waarom een doorlatendheidsmeting uitvoeren?
Het is mogelijk te ontwerpen zonder doorlatendheidsmetingen. Wat de geohydroloog dan zal doen is voorzichtig het opnamevermogen van de bodem inschatten. Hierdoor zal de infiltratievoorziening groter (dan theoretisch) noodzakelijk worden uitgevoerd.

Wat is k-waarde of k-waarde meting?
De k-waarde is de doorlatendheid van de bodem, een hoger getal betekent een betere doorlatendheid. Een bron zal bij een hogere k-waarde meer water geven, of een infiltratievoorziening zal sneller infiltreren bij een hogere k-waarde.

Aardvark?
Bij sommige projecten is er sprake geweest van foutief uitgevoerde doorlatendheidsmetingen waardoor het veldwerk nagenoeg geen toegevoegde waarde had. Bij Loots is er een positieve ervaring met doorlatendheidsmetingen met beulp van Aardvarc.

Zijn er ook nadelen bij infiltreren?
Water in de bodem infiltreren is niet zonder nadelen. Zo zal de grondwaterstand rondom infiltratievelden stijgen. Met name het realiseren van infiltratievoorzieningen tussen bestaande bebouwing moet goed worden onderzocht. Tenslotte is het niet de bedoeling dat infiltreren zorgt voor wateroverlast.


Lees meer »

Bemalingsadvies Nieuwbouw Appartementen Alphen a/d Rijn

In opdracht van de Van Der Veldt Groep (bronbemaling) en Aannemingsbedrijf G. Bruijnes BV heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld, MER-aanmeldnotitie en de vergunningsaanvraag verzorgd. Een vergunning was noodzakelijk omdat het werk gelegen is in een regionale waterkering van Hoogheemraadschap van Rijnland.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Runstraat 33 Amsterdam

In opdracht van particulieren heeft Loots Grondwatertechniek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor het funderingsherstel en aanleg kelder. De invloed is bepaald met behulp van een barrièreberekening.
Lees meer »

[project] Dubai - Al Sufouh

For a construction project a groundwater lowering of 7  m up to 12 m is required. Loots Groundwater International calculated dewatering flowrates and environmental impact with the use of an 2D model. Client: Hydroserv
Lees meer »

bemalingsadvies EMA Amsterdam

In opdracht van Crux Engineering heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor het nieuwe kantoor Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Lees meer »

Twee bemalingsadvies projecten in ScheveningenBlack Pearl
In opdracht van Stabico heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor het realiseren van een hotel. Het betreft een zeer bijzonder project omdat werkzaamheden in en rondom een kerk uitgevoerd moeten worden.

Kademuur werkzaamheden
In opdracht van K_Dekker bouw en infra heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies uitgevoerd voor werkzaamheden aan de kademuur. Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met een verlaagd waterpeil.
Lees meer »

Bemalingsadvies en barriereberekening voormalig Paleis van Justitie Amsterdam

In het voormalig Paleis van Justitie te Amsterdam zal een hotel worden ontwikkeld. Loots Grondwatertechniek voert de geohydrologisch advieswerkzaamheden (bemalingsadvies en geohydrologisch onderzoek)in opdracht van CTF Amsterdam B.V. uit.
Lees meer »

Advies wateroverlast op terras Achterom Medemblik

In opdracht van Beemsterboer heeft Loots een advies uitgebracht naar aanleiding van wateroverlast in de tuin/op het terras. De tuin is gelegen tussen de haven en een gracht en de bewoners ervaren wateroverlast. Beoordeeld is wat de oorzaak is van wateroverlast, daarna is een advies uitgebracht welke oplossingen geschikt zijn.
Lees meer »

[project] Geohydrologisch onderzoek Nicolaas Maesstraat 41

In opdracht van EN Vastgoed heeft Loots Grondwatertechniek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Met behulp van een barrièreberekening is bepaald of de realisatie van een funderingsherstel met een verdiepte constructie mogelijk is. Tevens zijn maatregelen bepaald om grondwaterstroming niet te verslechteren.
Lees meer »

Wijziging wetgeving bemalingsadvies MER

De wetgeving is gewijzigd sinds medio 2017, hierdoor moet bij alle vergunningsplichtige bemalingen voortaan getoetst worden of een MER noodzakelijk is. Deze MER-toets moet uitgevoerd worden voordat de vergunningsaanvraag wordt uitgevoerd.

Loots Grondwatertechniek kan u helpen met de nieuwe procedure te doorlopen. Hou alvast rekening met het feit dat de doorlooptijd bij een aantal water-/hoogheemraadschappen langer is (wegens drukte) op dit moment.
Lees meer »

vergunningsonderbouwend bemalingsadvies uitbreiding TATA

In opdracht van BAM infraconsult is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies uitgebracht voor een ondergrondse constructie op het TATA steel terrein in Nederland.
Lees meer »

waterhuishouding Ons Park te Alkmaar

Het project  Ons Park (zie website) is een ontwikkeling van De Geus Bouw, Studiopro6 en Kennemer Haeve Vastgoed B.V. In opdracht van Kwinfra is een ontwerp waterhuishouding opgeleverd.

Natuur en groen is belangrijk in ‘Ons Park’, in de stedelijke omgeving van ‘Ons Park’ zijn
bestendigheid tegen hittestress en wateroverlast opgaven waarvoor we door inzet van
groen oplossingen bieden. Vegetatie op ‘Ons Park’ draagt bij aan klimaatadaptatie,
buffert hemelwater, verbetert het microklimaat, luchtkwaliteit en vlakt hoge
temperaturen af.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Middenweg 139 Amsterdam

In opdracht van Kwinfra is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitvoering van een funderingsherstel met kelder onder Middenweg 139.
Lees meer »

____________________________________________

Naam

E-mail *

Bericht *