Loots Grondwatertechniek

Berging Mosquito Amsterdam

In opdracht van Mos Grondwatertechniek is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies opgesteld en vergunning aangevraagd voor het bergen van vliegtuig Mosquito (lees meer in Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/defensie-graaft-brits-gevechtsvliegtuig-op-piloot-had-geen-kans~bab5abe1/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Bijzonder was de grote ontgraving (circa 8 m minus maaiveld) onder talud en de korte voorbereidingstijd van de bemaling. De korte voorbereidingstijd mogelijk dankzij een goede samenwerking en overleg met bevoegd gezag (Waternet).
Lees meer »

Radijsteelt grondwateronttrekking

Voor het beregenen radijsteelt te Rijnsburg was een advies en vergunning noodzakelijk in Hoogheemraadschap van Rijnland. Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van Cees de Mooy jr. de vergunningsaanvraag, het advies en de MER aanmeldnotitie opgesteld.
Lees meer »

1700 m warmtetracé te Alkmaar

In opdracht van Kwinfra heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies uitgebracht voor het warmtetracé. De diepte van het tracé was beperkt, het bemalingsadvies heeft inzichtelijk gemaakt welke delen zonder een bemaling uitgevoerd kunnen. Het bemalingsadvies heeft ook inzichtelijk gemaakt welke effecten op de omgeving verwacht worden.
Lees meer »

ontwerp brandput HOV Busbaan Transwijk

In opdracht van HOV Busbaan Transwijk is een brandput gedimensioneerd. Op de projectlocatie was sprake van een hoog maaiveld en een (voor Utrechtse begrippen) dikke  slecht doorlatende deklaag. Het doel van het onderzoek was in beeld brengen tot hoe diep de bron geboord moest worden.
Lees meer »

bemalingsadvies kelder particulier Kerkstraat te Hoogmade

Voor een particulier is een bemalingsadvies opgesteld voor het realiseren van een kelder vlakbij een oude  boerderij en kerk. Het effect op de omgeving en de maatregelen ter plaatse van oppervlaktewater waren belangrijke onderdelen van dit bemalingsadvies.
Lees meer »

geohydrologisch onderzoek Amsterdam particulier

Voor een project aan de Willemsparkweg is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor een particulier. Bij dit project was sprake van een funderingsherstel waarbij de bestaande kelder in kleine mate verdiept werd. Het is belangrijk (en verplicht) in Amsterdam voor de bouwvergunning de waterhuishouding te ontwerpen en zo nodig maatregelen toe te passen zodat er geen verslechtering zal optreden.
Lees meer »

Tender Vechtdal verbinding


BAM Infra heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen. Loots Grondwatertechniek heeft BAM Infra voorzien van bemalingsadvies voor de kunstwerken.
Lees meer »

Tender bodemsanering EMK-terrein Krimpen a/d IJssel

Dura Vermeer heeft de tender gewonnen. Loots Grondwatertechniek heeft Dura Vermeer Infra Milieu geadviseerd ten aanzien van geohydrologie (zo efficiënt mogelijk bemalen) bij tender bodemsanering EMK.
Lees meer »

AM tender Nieuwstraat Arnhem

AM heeft tender gewonnen Nieuwstraat Arnhem, Loots heeft geohydrologisch advies verzorgd voor deze tender.
Lees meer »

Schoutenwerf Muiden

Van Rossum Amsterdam heeft Loots ingeschakeld als geohydrologisch adviseur voor dit project.
Lees meer »

Groenmarkt Amsterdam

Het opstellen van een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies met uitvoeringstechnische optimalisaties voor ontwikkeling Groenmarkt. Inclusief verzorgen vergunningen. Het betreft een tweelaags kelder en een enkele laag kelder.
Lees meer »

Lagoon 1&2 Qatar

A 2D groundwater model calculation for Hydroserv. Project Qatar. For a broad permeability range we estimated if a sump would be sufficient.
Lees meer »

Phersephonestraat Tilburg


Voor een project in Tilburg is door derden een bemalingsadvies opgesteld. Loots heeft een MER aanmeldnotitie opgesteld en voor de partijen (bemaler, waterschap en opdrachtgever) gezocht naar mogelijkheden om de kelder in den droge te kunnen realiseren met een bemaling.Voor de opdrachtgever heeft Loots aanvullend een memo geschreven met optimalisatie uitvoeringswijze bemaling, dit zodat een watervergunning geschreven kon worden.
Lees meer »

geohydrologisch advies 3N4

In 2016 was Loots Grondwatertechniek gevraagd door Crux Engineering om te onderzoeken welk type bemaling noodzakelijk was, de resultaten waren aangeleverd in een memo voor de aanbesteding. Bouwcombinatie UBA De Nijs v.o.f. mocht het werk uitvoeren en Loots Grondwatertechniek heeft daarvoor in 2018 het bemalingsadvies en drainageplan opgesteld. Bijzonder was de aanwezigheid van het Busplatform tegen de bouw aan, hiervoor zijn diverse omgevingsbeïnvloeding berekeningen (maaivelddaling en schadeverwachting) uitgevoerd.
Lees meer »

spanningsbemaling Valeriusplein Amsterdam

Eind 2015 kreeg Loots Grondwatertechniek de vraag van Crux Engineering of de tweelaags parkeergarage uitgevoerd kon worden met een spanningsbemaling. Dit was een alternatief welke door De Nijs was aangedragen bij de opdrachtgever. Op dat moment was het niet zeker of dit mogelijk was op deze locatie met veel oude waardevolle bebouwing rondom, daarom is gekozen om een uitgebreide pompproef uit te voeren ter bepaling van de eigenschappen van diverse bodemlagen. De uitkomst van de pompproef was positief. De pompproef gaf een duidelijk antwoord en in de praktijk blijkt dat de verhanglijn en debiet goed overeenkomt met de voorspelling.
In 2016-2017 is (meer dan) een jaar elk uur gemeten in de omgeving rondom de bouwput zonder dat de bemaling was gestart, dit gaf veel informatie over de wijze waarop de grondwaterstand van 'nature' beweegt.
In 2017-2018 zijn de bemalingswerkzaamheden opgestart en onlangs kon de spanningsbemaling worden uitgeschakeld en zal er (met nog wel een freatische bemaling) verder gebouwd worden. De uitvoeringsfase werkt Loots in opdracht van hoofdaannemer De Nijs. De (spannings)bemaling is uitgevoerd door Mos Grondwatertechniek. De constructeur is Duyts bouwconstructies.

Door Loots uitgevoerd:

 • - bemalingsadvies;
 • - overleg met omgeving en bevoegd gezag;
 • - ontwerp monitoring;
 • - begeleiding monitoring aannemer;
 • - ontwerp pompproef;
 • - verzorgen meldingen en vergunningen pompproef;
 • - controle pompproef in het veld;
 • - analyse pompproef;
 • - controle bemaler in het veld (werkwijze);
 • - controle bemalingsplan aannemer;
 • - aanleveren input voor zettingsberekening Crux;
 • - geohydrologisch onderzoek (barrièreberekening);
 • - verzorgen meldingen en vergunningen.
Lees meer »

bemalingsadvies riool Delft Poptahof

In opdracht van Maas & Nienhuis heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld ten behoeve van de aanleg van een riool in Delft.
Lees meer »

bemalingsadvies Anna Paulowna Molenvaart

In opdracht van Kwinfra is een bemalingsadvies opgesteld voor aanleg van HWA en DWA riolering in Anna Paulowna.
Lees meer »

bemalingsadvies Hogehilweg

In opdracht van Bureau Bodem heeft Loots Grondwatertechniek de mogelijkheden onderzocht om een 2-laags parkeergarage (14000 m²) te bouwen met een bemaling in Amsterdam-Zuidoost. In juli zal een pompproef worden uitgevoerd ter bepaling van de eigenschappen van het gestuwde afzettingen (complex). product: bemalingsadvies
Lees meer »

bemalingsadvies Landside Infrastructure Schiphol

Het project Landside Infrastructure wordt uitgevoerd door de BAM, de bemaling wordt verzorgt door Mos Grondwatertechniek. Loots Grondwatertechniek heeft het vergunningsonderbouwend bemalingsadvies verzorgt en het monitoringsplan.
Lees meer »

Bemalingsadvies Apotheek AVL NKI Amsterdam

Het Antoni van Leeuwenhoek bouwt een AvL Apotheek. Aannemer: De Vries en Verburg Bouw B.V., Bemaler: Mos Grondwatertechniek BV.

Loots Grondwatertechniek heeft het bemalingsadvies uitgevoerd en de stukken geleverd ten behoeve van de verzekering (risico's omgeving).
Lees meer »