Loots Grondwatertechniek

Bemalingsadvies Nieuwbouw Appartementen Alphen a/d Rijn

In opdracht van de Van Der Veldt Groep (bronbemaling) en Aannemingsbedrijf G. Bruijnes BV heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld, MER-aanmeldnotitie en de vergunningsaanvraag verzorgd. Een vergunning was noodzakelijk omdat het werk gelegen is in een regionale waterkering van Hoogheemraadschap van Rijnland.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Runstraat 33 Amsterdam

In opdracht van particulieren heeft Loots Grondwatertechniek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor het funderingsherstel en aanleg kelder. De invloed is bepaald met behulp van een barrièreberekening.
Lees meer »

[project] Dubai - Al Sufouh

For a construction project a groundwater lowering of 7  m up to 12 m is required. Loots Groundwater International calculated dewatering flowrates and environmental impact with the use of an 2D model. Client: Hydroserv
Lees meer »

bemalingsadvies EMA Amsterdam

In opdracht van Crux Engineering heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor het nieuwe kantoor Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Lees meer »

Twee bemalingsadvies projecten in ScheveningenBlack Pearl
In opdracht van Stabico heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor het realiseren van een hotel. Het betreft een zeer bijzonder project omdat werkzaamheden in en rondom een kerk uitgevoerd moeten worden.

Kademuur werkzaamheden
In opdracht van K_Dekker bouw en infra heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies uitgevoerd voor werkzaamheden aan de kademuur. Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met een verlaagd waterpeil.
Lees meer »

Bemalingsadvies en barriereberekening voormalig Paleis van Justitie Amsterdam

In het voormalig Paleis van Justitie te Amsterdam zal een hotel worden ontwikkeld. Loots Grondwatertechniek voert de geohydrologisch advieswerkzaamheden (bemalingsadvies en geohydrologisch onderzoek)in opdracht van CTF Amsterdam B.V. uit.
Lees meer »

[project] Geohydrologisch onderzoek Nicolaas Maesstraat 41

In opdracht van EN Vastgoed heeft Loots Grondwatertechniek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Met behulp van een barrièreberekening is bepaald of de realisatie van een funderingsherstel met een verdiepte constructie mogelijk is. Tevens zijn maatregelen bepaald om grondwaterstroming niet te verslechteren.
Lees meer »

Wijziging wetgeving bemalingsadvies MER

De wetgeving is gewijzigd sinds medio 2017, hierdoor moet bij alle vergunningsplichtige bemalingen voortaan getoetst worden of een MER noodzakelijk is. Deze MER-toets moet uitgevoerd worden voordat de vergunningsaanvraag wordt uitgevoerd.

Loots Grondwatertechniek kan u helpen met de nieuwe procedure te doorlopen. Hou alvast rekening met het feit dat de doorlooptijd bij een aantal water-/hoogheemraadschappen langer is (wegens drukte) op dit moment.
Lees meer »

vergunningsonderbouwend bemalingsadvies uitbreiding TATA

In opdracht van BAM infraconsult is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies uitgebracht voor een ondergrondse constructie op het TATA steel terrein in Nederland.
Lees meer »

waterhuishouding Ons Park te Alkmaar

Het project  Ons Park (zie website) is een ontwikkeling van De Geus Bouw, Studiopro6 en Kennemer Haeve Vastgoed B.V. In opdracht van Kwinfra is een ontwerp waterhuishouding opgeleverd.

Natuur en groen is belangrijk in ‘Ons Park’, in de stedelijke omgeving van ‘Ons Park’ zijn
bestendigheid tegen hittestress en wateroverlast opgaven waarvoor we door inzet van
groen oplossingen bieden. Vegetatie op ‘Ons Park’ draagt bij aan klimaatadaptatie,
buffert hemelwater, verbetert het microklimaat, luchtkwaliteit en vlakt hoge
temperaturen af.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Middenweg 139 Amsterdam

In opdracht van Kwinfra is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitvoering van een funderingsherstel met kelder onder Middenweg 139.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies 180 ondergrondse containers in Amsterdam

Loots Grondwatertechniek heeft een bemalingsadvies opgesteld voor het plaatsen van ondergrondse containers in de wijk Bos en Lommer. Het project was in opdracht van Crux Engineering.
Lees meer »