Wat de bodem in Haarlem ons vertelde nadat bouwputten toch droog bleken (met totaal afwijkende debieten)

jul 4, 2024 0 comments

 

In Haarlem hebben we redelijk wat bemalingen geadviseerd, van rioolwerk, kleine kelders tot en met grote bouwputbemalingen. Ook bij de uitvoering zijn we dan vaak betrokken. Door te werken met CSM wanden, damwanden, afzinkkelders ontstaat er toch een bijzonder beeld. Bij het toepassen van CSM wanden en damwanden blijkt het debiet regelmatig enorm laag, zo was het debiet van een enorme kelder (8x zo groot en 1,5x dieper) aanzienlijk lager dan een kleine kelder ernaast. De reden van het verschil zijn de CSM-wanden (ondanks dat volgens de sonderingen er geen onder afdichting door remmende lagen aanwezig is). In het zandpakket in Haarlem zit op een aantal locaties veel remming (grondwater kan verticaal niet zo heel makkelijk verticaal stromen) op een bepaalde diepte. Vermoed wordt dat er een tijdperk was waarbij op deze locatie de zee regelmatig voor overstromingen heeft gezorgd, tussen het zand zitten kleine kleilaagjes (<1cm), te klein om met sonderingen en standaard boorwerk echt op te vallen, maar voor een bouwputbemaling toch van grote invloed. Het lijkt erop dat er regelmatig tijden (in de afgelopen 10000 jaar) zijn geweest dat het niet zo comfortabel vertoeven was in Haarlem vanwege overstromingen.

Op basis van grondonderzoek en literatuur zou het debiet nooit zo ver terug moeten lopen door CSM wanden. Echter de grond heeft soms een verhaal, hierdoor reageert het anders. Grote voordelen kunnen gehaald worden door de bijzondere eigenschappen van de grond in je voordeel te gebruiken. Het vraagt echt praktijkervaring om dit soort verhalen en eigenschappen te vinden.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.