Troubleshooting bouwputbemaling / bronbemaling

jun 4, 2013 0 comments
Professionele troubleshooting dienst bij een natte, onstabiele bouwput of ongewenste effecten op omgeving en milieu (bijvoorbeeld schade aan belending).

Onafhankelijk praktische troubleshooting
Loots Grondwatertechniek kan voor u in beeld brengen waar de oorzaak ligt. Onze troubleshooting service is wereldwijd en uniek in Nederland. Loots Grondwatertechniek is een geheel onafhankelijke partij en kan daardoor de opdrachtgever in de goede richting wijzen en begeleiden bij de problemen. Wij worden regelmatig ingeschakeld voor troubleshooting advies, expertise en contra-expertise door opdrachtgevers van bouwprojecten, aannemers, gedupeerden en juridische partijen. 

Troubleshooting:
  • Wereldwijd
  • Onafhankelijk advies, alleen maatregelen die nodig zijn
  • Praktisch, oplossingen gebaseerd op ervaringen in de praktijk
  • 24-uur-service, door specialisatie in bemalingsadvies kan in zeer korte tijd onderzoek en advies geleverd worden

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.