Calculatie kosten bemaling

feb 18, 2024 0 comments
Veel opdrachtgevers hebben te maken gehad bij kostenoverschrijding van de bemaling. Dit kan enorm uit de hand lopen, dat is niet zo leuk voor u als opdrachtgever. 

Voor opdrachtgevers is het lastig, drie offertes waarbij geen enkele prijs overeenkomt en tientallen uitsluitingen staan. Wanneer de goedkoopste oplossing zorgt voor (veel grotere) faalkosten, dan is dat het probleem van de opdrachtgever (zo is het nu eenmaal vastgelegd in de algemene voorwaarden van de meeste bemalingsbedrijven). De duurste oplossing is ook geen garantie.

LootsGWT geeft calculaties sinds Rob Loots in 2023 zelfstandig adviseur is geworden. Rob heeft de laatste tientallen jaren allerlei bemalingen gecalculeerd (klein tot groot), werk aangenomen en uitgevoerd als bedrijfsleider van Mos Grondwatertechniek. LootsGWT calculeert open en transparant, neemt u het werk aan dan bent u vrij om te kiezen welke bemaler het mag gaan maken. Weet u niet welke bemaler? Dan kunnen we voor u aangeven welke bemaler op dit moment goed presteert (prijs/kwaliteit) en past bij uw project. 
Het voordeel van LootsGWT calculatie? We zijn onafhankelijk en hebben veel ervaring. De juistheid van een bemalingsadvies/-ontwerp toetsen we, daarna calculeren we doelmatige (robuust, eenvoudig, kosten efficiĆ«nt) wat nodig is. Dat bespaart kosten, zeker bij grotere projecten worden besparingen van tonnen regelmatig gerealiseerd. 
Meer informatie over bemalingskosten:
  1. bemalingsadvies kosten
  2. kosten vergunning bemaling (leges)
  3. kosten bemaling plaatsen en verwijderen
  4. huur, onderhoud en energiekosten bemaling
  5. monitoringskosten
  6. faalkosten
  7. lozingskosten
  8. provinciale grondwaterheffing
  9. fictief voorbeeld

Reacties

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.