Hoe werkt een bemaling?

mrt 17, 2024 0 comments

In een rivier stroomt water van de berg naar beneden, bij grondwater stroomt het ook van hoog naar laag

Bemaling werkt op het principe dat grondwater van een hoger naar een lager niveau stroomt. De bemaling onttrekt grondwater, de bemaling moet altijd onder het gewenste niveau van het grondwater geplaatst worden. Als grondwater wordt weggepompt, daalt de grondwaterstand op deze plek, het  grondwater naast deze plek stroomt dan automatisch naar de verlaagde grondwaterstand van de bemaling. 

Hoeveel de grondwaterstand daalt, hangt af van het debiet en de bodemeigenschappen. Het debiet is de hoeveelheid water die per tijdseenheid onttrokken wordt. Bijvoorbeeld, uit een kraan thuis stroomt ongeveer 1 m³ water per uur. Bij bemalingen wordt in Nederland meestal 5 tot 100 m³/uur onttrokken. De grootste bemaling waar LootsGWT ooit bij betrokken was, had een debiet van 13.000 m³/uur. De kleinste bemaling had een debiet minder dan een emmer (10 liter) per uur.

Wanneer één bemalingssysteem (zonder aanpassing) op één locatie bij 10 m³/uur de grondwaterstand 1 m verlaagd, dan zal ongeveer 20 m³/uur onttrokken moeten worden om de grondwaterstand 2 m te verlagen. Dit gaat trouwens niet meer op wanneer het bemalingssysteem ondermaats is voor 2 m verlaging.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.