Hoeveel kost een bronbemaling?

aug 11, 2014 0 comments
1 Voorbereidingskosten
2 Uitvoeringskosten
  • Plaatsen bemaling;
  • Onderhoud bemaling;
  • Verwijderen bemaling;
  • Huur materieel (pompen, leidingen, etc.);
  • Brandstof (diesel, elektra, etc.);
  • Monitoringskosten;
  • Faalkosten.
3 Afrekening op het eind (lozingskosten + heffing grondwater)
Calculatie door Loots laten uitvoeren? Met LootsGWT calculatie krijgt u direct inzicht. Bijna ieder project is uniek door afwijkende bodem, grondwaterstand, afmetingen en omgeving, de kosten van de bemaling zijn zeer variabel en dat zorgt vaak voor tegenvallers. De juistheid van het bemalingsadvies/-ontwerp is ten eerste belangrijk om de kosten te bepalen (dat controleert Loots). Daarna calculeren we doelmatige (robuust, eenvoudig, kosten efficiënt) wat nodig is. Dat bespaart kosten, zeker bij grotere projecten worden besparingen van tonnen regelmatig gerealiseerd. U kunt terecht bij LootsGWT voor globale calculatie (lage kostprijs) tot uitgebreide calculatie + begeleiding inkoop en uitvoering. Calculaties worden uitgevoerd door Rob Loots (tientallen jaren ervaring met calculeren en uitvoeren van bemalingen).
Voorbeeld calculatie kosten (fictieve bemaling):
Een bemalingsadvies wordt opgesteld en kost € 1500,-- ex BTW, bemaling blijkt meldingsplichtig, geen leges voor vergunning.

Een meldingsplichtige bronbemaling wordt geplaatst, dit is een streng van 100 m met filter 4 m diep, hart op hart 3 m. De kosten voor plaatsing en verwijdering zijn € 1750,-- ex BTW. De pomp, zandvanger en debietmeter kosten inclusief brandstof € 600 ex BTW per week. De bemaling is 8 weken actief. De monitoring bestaat uit peilbuizen en kost € 300,-- ex BTW, de grondwaterstandmetingen worden door opdrachtgever uitgevoerd. De mogelijke faalkosten zijn € 5000,-- ex BTW, de kans is 15%. Uitvoering kost totaal € 6850,-- ex BTW.

Verwacht wordt (bemalingsadvies) dat maximaal 20 vervuilingseenheden worden geloosd, dat kost € 1400,-- ex BTW. Het project is vrij van Provinciale grondwaterheffing.

Totale kosten zijn € 9750,--, daarbij is 15% kans op additionele faalkosten van € 5000,-- ex BTW.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.