Bronbemaling kosten in een overzicht

Bronbemaling KostenLoots heeft een nieuwe website (www.bronbemalingkosten.nl) gelanceerd direct voortvloeiend uit de missie van Loots Grondwatertechniek: Bouwputbemalingen en grondwaterproblematiek transparant maken door hoogwaardig advies en risicomanagement. Wij zijn de gids van onze opdrachtgever en hun project beneden het natuurlijke grondwaterpeil. 

Op de website is een snel eenvoudig overzicht van gemiddelde kosten en aspecten bij bemalen. Tevens is per (kosten)onderdeel een omschrijving met aanbevelingen toegevoegd.

U vindt per Provincie op deze website:
  • De globale kosten van een vergunningsplichtige bemaling (engineering, monitoring, plaatsen, huur, energie, belastingen en tot slot faalkosten);
  • De globale kosten van een meldingsplichtige bemaling (engineering, monitoring, plaatsen, huur, energie, belastingen en tot slot faalkosten);
  • Per bronbemaling kosten onderdeel een korte omschrijving en samenvatting van aandachtspunten;
  • De Waterschappen welke bevoegd gezag zijn overzichtelijk;
  • Indien aanwezig gratis en openbaar toegankelijke grondwatermeetnetten in de Provincie;
  • Een korte omschrijving van bijzonderheden in de bodem.
De volgende pagina's zijn gepubliceerd: