[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

jan 5, 2024 0 comments

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Let wel op dat het deels gebaseerd is op eerdere ervaringen en mogelijk verouderde teksten bij Water-/Hoogheemraadschappen, de kosten zijn indicatief.


bevoegd gezag aantal vervuilings-eenheden per 1000 m³ vervuilings-eenheid kosten 2024 lozingskosten per 1000 m³
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2.5 € 69,82 € 174,55
Hoogheemraadschap van Rijnland 1.6 € 80,03 € 128,05
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 € 71,29 € 71,29
Hoogheemraadschap van Delfland 1 € 106,04 € 106,04
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 0.5 € 66,11 € 33,06
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (sanering) 1 € 66,11 € 66,11
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 1.6 € 91,65 € 146,64
Waterschap Aa en Maas 1 € 55,65 € 55,65
Waterschap Brabantse Delta 1 € 74,65 € 74,65
Waterschap De Dommel 1 € 64,68 € 64,68
Waterschap Drents Overijsselse Delta 1 € 75,98 € 75,98
Wetterskip Fryslan 1 € 68,96 € 68,96
Waterschap Hollandse Delta ? € 78,59 € 39,3 ~ € 196,48*
Waterschap Hunze en Aa's ? € 82,16 € 41,08 ~ € 205,4*
Waterschap Limburg ? € 88,77 € 44,39 ~ € 221,93*
Waterschap Noorderzijlvest ? € 84,87 € 42,44 ~ € 212,18*
Waterschap Rijn en IJssel 1 € 65,4 € 65,4
Waterschap Rivierenland 1 € 68,51 € 68,51
Waterschap Scheldestromen ? € 78,28 € 39,14 ~ € 195,7*
Waterschap Vallei en Veluwe 1 € 73,14 € 73,14
Waterschap Vechtstromen 1 € 71,2 € 71,2
Waterschap Zuiderzeeland 1.6 € 70 € 112

*aantal vervuilingseenheden per 1000 m³ is door dit bevoegd gezag niet gepubliceerd (in beleid of website). Bandbreedte ingeschat op basis van data overige waterschappen

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.