[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

mei 14, 2015 0 comments
Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedrijven in Nederland op kaart gezet met telefoonnummer. 
Loots Grondwatertechniek is een onafhankelijk adviesbureau, dit betekent dat wij geen uitvoering van bemaling verzorgen. De kaart hebben we intern eerder gemaakt, dit omdat regelmatig contact wordt opgenomen met de vraag wie (of wij) de bemaling kan (willen) uitvoeren. Wij verwijzen dan altijd naar bemalers waar we ervaring mee hebben of bemalers welke vlakbij de projectlocatie gevestigd zijn (afhankelijk van type project). Omdat de vraag vaak voorkomt leek het handig deze informatie online beschikbaar te maken;
Bent u ook bronbemaling aannemer en ontbreekt uw bedrijf op de kaart? Neem dan contact op en stuur uw gegevens.

3 Tips voor het selecteren van een bronbemalingsbedrijf:

(1) Bent u onbekend met de bodem op de projectlocatie maar heeft u wel contact met één of meerdere bemalers? Kies dan voor een partij waar u reeds goede ervaringen mee heeft, als u graag wilt werken met een nieuwe partij dan wordt aanbevolen de plannen te laten toetsen door een expert;
(2) Bent u bekend met de bodem en bemaling op de projectlocatie? Is het een project met lager risico? Dan is het interessant om te kijken of er een bemaler vlakbij de projectlocatie is gevestigd (aanbevolen wordt zelf of door een bemaling expert het voorstel te toetsen);
(3) Bronbemalers variëren van omvang en specialisme. Sommige bemalingsbedrijven zijn gespecialiseerd in het plaatsen bemalingen van sleuven en kleine bouwputten (snelheid, logistiek en prijs geoptimaliseerd). Andere bemalingsbedrijven richten zich op risicovolle bemalingen/bouwwerken (geoptimaliseerd in voorkomen schade, complexe bemalingssystemen aanleggen/onderhouden, communicatie vaardig). Aanbevolen wordt bemalingen uit te besteden aan partijen met de beste "referentieprojecten" voor uw project.

Ontbreekt uw bronbemalingsbedrijf op kaart? Of zijn de gegevens (niet meer) correct? Neem dan contact op met ons. Zoals u ziet voor geheel Nederland zijn er diverse bronbemaling bedrijven beschikbaar, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg tot en met Noord-Brabant.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.