Pompproef of proefbemaling

feb 18, 2024 0 comments

proefbemaling Ridderkerk in 2024
Het uitvoeren van een pompproef of proefbemaling is vaak een serieuze investering. LootsGWT adviseert en begeleidt dit soort proeven meerdere keren per jaar. Na een goede proef hebben we de doorlatendheid vastgelegd op de projectlocatie, een beter vertrekpunt krijg je niet als opdrachtgever (mits de proef geen meetfouten bevat).

De proeven passen we toe in situaties (2 à 3% van onze projecten) waar het resultaat winst voor de opdrachtgever gaat opleveren. Het plaatsen van de pompproef of proefbemaling besteden we uit, daarbij is kwaliteit belangrijk. De kosten worden afgewogen tegenover de winst, bij een dure proef zal dus een grote winst tegenover moeten staan.

Het verschil tussen proefbemaling en pompproef

Bij een pompproef wordt een deepwell geplaatst, een pompproef is geschikt voor situaties waar een deepwellbemaling ontworpen moet worden. Bij een proefbemaling wordt een verticale bronbemaling geplaatst, een proefbemaling is geschikt voor situaties waar een bronbemaling gewenst is.

Hoeveel resultaten uit proeven heeft LootsGWT?

Het gecombineerd archief van R. Loots BV en de proeven uitgevoerd door LootsGWT telt totaal bijna 650 proeven (begin 2024) verspreid over Nederland. Deze proeven gebruiken we voor nieuwe projecten.

Reacties

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.