Over Loots Grondwatertechniek

jul 6, 2011 0 comments

Loots Grondwatertechniek is een internationale onderneming onder leiding van ing. Erik Loots. Met de unieke mix van praktische opleiding (familiebedrijf), theoretische kennis en onafhankelijkheid wordt gewerkt voor constructeurs, aannemers tot en met overheden. R. Loots B.V. Stompetoren (1926-1986) was de naam waaronder het familiebedrijf vroeger opereerde, zie ook geschiedenis. Sinds gewerkt wordt onder de naam Loots Grondwatertechniek  richten we op diensten omtrent bemalingen van bouwputten, sleuven en saneringen. We zijn onafhankelijk door geen uitvoering, monitoring en/of veldwerkzaamheden zelf uit te voeren. We zijn onafhankelijkheid door te werken voor veel verschillende opdrachtgevers uit verschillende marktsegmenten. Onze specialiteit is bemalingsadvies en bemalingsexpertise werkzaamheden, daarnaast voeren we ook geohydrologische adviesdiensten uit. Sinds 2012 voeren we  de naam Loots Groundwater International voor internationale projecten.

  • Onafhankelijk advies: Loots Grondwatertechniek biedt onafhankelijke diensten aan. We zijn vrij om te kiezen voor de beste oplossing omdat we niet verbonden zijn aan een bemalingsbedrijf, geotechnisch adviesbureau of  grondonderzoeksbedrijf. Dit gecombineerd met praktijkervaring maakt onze diensten uniek, we zijn trots op het feit dat we regelmatig aanbevolen worden voor troubleshooting klussen. We bieden u de zekerheid van een kostenbesparend maar ook uitvoerbaar ontwerp en staan open voor uw wensen; 
  • Specialisatie voordelen: Loots Grondwatertechniek is gespecialiseerd in bemalingen en bouwputten. Dit betekent dat we continu investeren in onderzoek, ontwikkeling en opleidingen (kennis). Loots Grondwatertechniek heeft ondertussen enkele software toepassingen ontwikkeld welke ons het voordeel geven ten opzichte van concurrentie. Een erkende en ervaren geohydroloog / bemalingsexpert is uw adviseur en aanspreekpunt; 
  • Prijs/kwaliteit: Doordat Loots Grondwatertechniek een groot aantal bemalingsadviezen levert kunnen we meer investeren in onderzoek en ontwikkeling voor bemalingen. Onze diensten zijn gericht op besparen van kosten over het gehele traject, dus niet alleen besparing op onderzoeks- en advieskosten en/of de bemaling. Wij geven u als opdrachtgever het inzicht met betrekking tot kosten en de risico's van het project;
  • Flexibel: Bedrijfsfilosofie is specialistische expertise bieden dus verder gaan dan de algemene kennis en zoeken naar kansen. Daarbij hoort ook een snelle service en troubleshooting mocht u problemen hebben met een bouwput. 
  • (Nieuwe) alternatieve technieken: Loots Grondwatertechniek investeert veel in onderzoek en beoordelen van alle (nieuwe) technieken welke verschijnen op de "geo"-markt. Regelmatig wordt een veelvoud van de bemalingsadvies investering terug verdient doordat traditionele elementen vervangen worden door alternatieve elementen of zelfs komen te vervallen;

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.