Wat kost bronbemaling per week?

okt 1, 2023 0 comments

De huurkosten en brandstofkosten betaald u bij bronbemaling per week. 

  • De goedkoopste vorm van bemalen is een open bemaling. Met een vuilwater klokpomp welke geplaatst is op het diepste punt onttrekt u het grondwater. Helaas heeft deze bemalingsvorm diverse beperkingen waardoor het niet altijd toepasbaar is. Vaak koopt de hoofdaannemer een vuilwater klokpomp (eenmaal circa € 1000,-- ex BTW kosten in 2023 );
  • De bronbemaling (verticale of horizontale bronnen welke door een zuigerpomp wordt bemalen) is daarna financieel interessant. Dit is bij bronbemalers in Nederland de meest populaire vorm en meestal toepasbaar. Het is niet altijd de meest effectieve methode, wanneer er vele zuigerpompen nodig zijn lopen de kosten snel op. De kosten per week zijn (huur + brandstof + onderhoud) circa € 500,-- ex BTW per week in 2023 per pomp. Deze pomp kan (in goede staat en bij goede installatie) tussen 20 en 60 m³/uur onttrekken;
  • Een spanningsbemaling is meestal duurder dan de bovenstaande twee vormen. Dit komt met name vanwege alarmsystemen, noodstroomaggregaat, monitoring welke nodig zijn voor de hoge gevoeligheid tot grote gevolgen (opbarsten). De kosten per week zijn altijd maatwerk (afhankelijk van het aantal bronnen, pompen en de benodigde energie);
  • Wanneer het water uit de spanningsbemaling geretourneerd moet worden, dan zijn de wekelijkse kosten (huur+brandstof+onderhoud) het hoogste. De retourbemaling verhoogd de kosten sterk in elke vorm van bemalen. Het komt zelfs voor dat bemalen duurder wordt dan alternatieven zonder bemaling.
Let wel op, sommige bemalingsbedrijven rekenen 5 dagen = 1 week. Controleer dit goed wanneer u offertes gaat vergelijken en uw project calculeert.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.