Onze bemaling faalkosten ervaring, wat kostte dat en wie betaalde de rekening

mrt 31, 2024 0 comments
Faalkosten, dit zijn kosten die voorkomen hadden kunnen worden. Kijken we streng, dan is bij de meerderheid van alle bemalingen sprake van faalkosten. Kleine fouten komen vaak voor, denk dan aan foutief aansluiten van materieel (debietmeter registreert lucht ==> hogere lozingskosten) of logistieke fouten (verkeerd/onvoldoende materieel meegenomen). Het merendeel van de faalkosten is sprake van maximaal 2 dagen werk/ stagnatie/ toename lozingskosten (meestal <€ 5000,-- kosten).

Grotere faalkosten door bemaling komen jaarlijks meerdere malen voor in Nederland. We praten dan over tonnen tot en met miljoenen faalkosten.

Voorbeelden in afgelopen jaren (geanonimiseerd) van grotere faalkosten:
  • een opgebarsten bouwput in een polder, schadekosten herstel polderbodem en stagnatie € 400.000,-- (circa 4x de totale kosten van de spanningsbemaling). De opdrachtgever betaald deze rekening grotendeels, de bemaler betaald ook een deel;
  • een rioolwerk waarbij het bemalingsadvies niet klopt, de sleuven worden niet droog en debieten kloppen niet. Een nieuw bemalingadvies wordt opgesteld en daaruit resulteert een andere werkwijze. De alternatieve werkwijze kost 4x zoveel als de oorspronkelijke bemaling (meerwerk € 200000,--, betaald door opdrachtgever;
  • een bouwput met waterglasinjectie en spannings-/retourbemaling wordt niet droog. Onderwaterbeton toepassing nodig, schadekosten ruim € 1500000,-- (8x kosten bemaling), betaald door opdrachtgever;
  • een kelder wordt gebouwd (uitbreiding woning) en bij de buren scheurt een bouwdeel van de woning binnen enkele dagen. Schadekosten € 50000,--, betaald door verzekeraar.
  • een rioolrenovatie wordt aangelegd op natte grond doordat bemaling niet goed werkt. Bij oplevering voldoet het riool niet (geen goed afschot) en het moet opnieuw. Schadekosten € 2000000,--, betaald door hoofdaannemer.
Faalkosten voorkomen?
U wilt geen of zo min mogelijk faalkosten? Dat is meestal niet een verstandige aanpak voor uw project en de omgeving.  Het is van belang te bepalen welke preventie en verificatiemaatregelen doelmatig zijn om te komen tot de laagste totale kosten. De strategie toepassen vraagt ervaring, want alles conservatief zwaar inzetten (maximale verificatie en preventie) wordt duurder dan faalkosten. Het is in het belang de verificatie en preventiemaatregelen doelmatig te bepalen, bijvoorbeeld je gaat niet meteen € 10000,-- preventie/verificatie uitgeven wanneer je ook een buurman een nieuw en zelfs beter tuinschuurtje kan aanbieden voor 20% van dit bedrag.
De hoogte perfectie geeft niet de laagste totale kosten. Net genoeg preventie en verificatie geeft de laagste totale kosten (gele ster in grafiek)

Wie kan helpen (faal)kosten onder controle te houden?
Een deskundige welke meedenkt, meekijkt en durft op de rem te trappen voordat het totaal de verkeerde kant op gaat helpt. Twee partners zijn denkbaar:
  1. aannemer+bemaler deelgenoot maken van faalkosten in een bouwteam. Ofwel de faalkosten worden gedeeld tussen u en de bemaler. Dit legt u contractueel vast, waarbij het normaal is dat de maximale faalkosten welke een bemaler vergoed niet groter zijn dan 150% van de aanneemsom. In contract vastleggen dat de aannemer+bemaler niet kunnen beroepen op foutieve informatie vooraf, indien er twijfels zijn dan moet dat vooraf besproken worden. Indien de aannemer+bemaler niet kan inschatten of de informatie goed is, dan is deze strategie niet passend (u krijgt dan ook meteen gevoel over de hoeveelheid ervaring op die locatie van de bemaler);
  2. mocht punt 1 niet werken, dan moet u de risico's dragen. U zult dan zelf moeten beoordelen welk strategie het beste is wat betreft de risico en kosten. Daarbij kunt u hulp zoeken van een onafhankelijk deskundige zoals LootsGWT.
Vertrouwen OF zorgen dat er geen ander verdienmodel ontstaat
U zult moeten handelen uit vertrouwen OF u zoekt een partner welke geen indirecte inkomsten genereert uit faalkosten (bemaling opnieuw), verificatie en/of preventiemaatregelen. Denk aan de volgende mogelijkheden:
  • bemalers halen omzet door extra preventiemaatregelen (extra bemaling) en verificatie (monitoring) aan u te verkopen, dit in plaats van goedkopere alternatieven (bijvoorbeeld risico's in omgeving afkopen of werkwijze zonder bemaling);
  • sommige bemalingsadviseurs (onafhankelijke deskundige) halen ook omzet uit verificatie (monitoring en onderzoek), dit in plaats van goedkopere alternatieven. 

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.