PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

jun 14, 2024 0 comments

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorzaakt wereldwijd

In 2017 belde Andrew Reardon (Sarjaro Pty Limited) met het verzoek om een bemalingen te ontwerpen om PFAS uit het grondwater te gaan halen. Het betreffen meerdere locaties verspreid over Australië. De overheid in Australië wil direct actie voor de gezondheid van mensen rondom de PFAS verontreinigingen. Zelf hadden we (toen) nog nooit gehoord over PFAS, maar Andrew verzekerde ons, dit wordt groot, wereldwijd. Er is op dat moment 50 jaar (sinds uitvinding PFAS) vervuiling met schadelijke stoffen. Vier jaar later (2021) bevestigd het RIVM in Nederland dat het schadelijk is.

Terwijl in Nederland uitgebreid kennis sessies en met de markt overlegd, kiest Australië al jaren eerder zeer snel voor grootschalige saneringen. Het PFAS uit het milieu halen. Daarbij zijn meerdere bedrijven (Australisch en uit Verenigde Staten) betrokken. In het begin lomp en duur, maar al snel resulteert deze aanpak van de Australische overheid in ervaring en optimalisatie.

Sarjaro Pty Limited heeft ook doorontwikkelde zuiveringstechnieken. Tijdens het bezoek op een van de projectlocaties in 2017 in Australië werd 100 m³/uur sterk vervuild grondwater naar drinkwaternorm zuiveren (met mobiele installatie) gedemonstreerd. De Australische waterzuiveringen zijn ontwikkeld met de gedachte actief koolfilters zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, additionele stappen (voor actief koolfilter) halen een groot deel van PFAS uit het grondwater. In Nederland zien we nog vaak actief koolfilters als oplossing, hierdoor wordt in Nederland meer actief kool verbruikt (productie en verbranding van actief kool). Volgens Andrew zijn team kan dit beter en goedkoper.

Bij de analyse van de PFAS metingen in het grondwater in Australië ten opzichte van de bron (vervuiling) blijkt dat de retardatiefactor van een deel van de stoffen (welke vallen onder PFAS) behoorlijk laag is in de praktijk. Het nadeel is dat PFAS makkelijk verspreid, het voordeel is dat een grondwateronttrekking deze mobiele grondwaterverontreiniging goed uit de bodem kan halen. Wel zal na de grondwateronttrekking vervolgens het PFAS uit het grondwater gehaald moeten worden, dat is nog niet zo makkelijk om dit efficiënt en betaalbaar te doen. De ontwikkeling naar goedkopere en betere technieken komende jaren is belangrijk voor mens en milieu.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.