Hoe werkt retourbemaling?

feb 2, 2024 0 comments

Een retourbemaling betekent dat water in de grond wordt gepompt. Het is feitelijk het tegenovergestelde van een bemaling (waar grondwater uit de bodem wordt onttrokken). 

Je hebt een (of meerdere) bron met geperforeerd deel beneden de grondwaterstand nodig. Zodra je de waterstand in de bron verhoogd boven de grondwaterstand, dan gaat het water vanuit de bron de grond in stromen (water stroomt van hoog naar laag). Dit is een retourbemaling.

Aandachtspunt 1:

In de bodem en in het (grond)water zitten meestal stoffen (opgelost). Deze stoffen zorgen regelmatig voor verstopping van retourbronnen. Het voorkomen van problemen is soms wel mogelijk:

  • de oplossing kan preventief zijn (zorgen dat bijvoorbeeld chemische verstopping niet gaat optreden)
  • de oplossing is onderhoud (bronnen schoonmaken)
  • de oplossing is de retourbemaling vervangen zodra deze verstopt is (dus u betaald 2 of misschien wel meer retourbemalingen gedurende het project).

Ten aanzien van aandachtspunt 1 zijn er geen garanties bij de bemalers, ofwel als het tegenzit kost het de opdrachtgever extra geld.

Aandachtspunt 2:

Een retourbemaling verhoogd de grondwaterstand. Dat kan interessant zijn om bijvoorbeeld houten funderingsdelen te beschermen. Echter een verhoging van de grondwaterstand kan ook nadelige effecten hebben, bijvoorbeeld wateroverlast bij derden, sloot-/polderbodem barst op, instabilliteit van een talud, boom(wortels) verdrinkt, derving van landbouw gewassen.

Het toepassen van een retourbemaling kan voor de omgeving nadelig uitpakken, hier moet goed naar gekeken worden.

Ten aanzien van aandachtspunt 2 wordt eventuele schade bij derden niet gedekt door verzekeringen van bemalers, ofwel als het tegenzit kost het de opdrachtgever extra geld.

Aandachtspunt 3:

Grondwater stroomt van hoog naar laag. Een bemaling verlaagd de grondwaterstand en een retourbemaling verhoogd de grondwaterstand. Als de afstand tussen retourbemaling en de bemaling klein is dan stroomt het geretourneerde grondwater grotendeels direct terug naar de bemaling, het gevolg: natte bouwput en hoog debiet. Tussen de retourbemaling en de bouwputbemaling moet voldoende afstand zitten, de afstand moet berekend worden. Dat betekent dat het grondwater uit de bemaling over een langere afstand getransporteerd moet worden naar een retourbemaling. De uitdaging is dit grondwater transporteren (leidingwerk door bijvoorbeeld woonwijk) en een locatie in bijvoorbeeld de openbare ruimte vinden waar de retourbemaling mag en kan staan.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.