Onafhankelijk

jan 8, 2023 0 comments
LootsGWT is onafhankelijk. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat onafhankelijkheid essentieel is om de grenzen te kunnen verleggen. LootsGWT wilt grensverleggend zijn. Uiteindelijk draait het om vertrouwen, helemaal bij lastige situaties, onafhankelijkheid maakt dan het verschil.

  • LootsGWT werkt voor alle partijen (aannemers, ingenieurs, overheden, etc.). We kunnen niet vandaag roepen dat het antwoord A is en morgen antwoord B. 
  • LootsGWT werkt voor alle partijen. Per project zitten we aan verschillende kanten van de tafel, onze insteek is escalatie en kosten vanuit onbegrip (belangen derden) te voorkomen;
  • LootsGWT is uw expert, niets meer. De inkomsten komen enkel uit onze expertise. We hebben en willen geen inkomsten vanuit de uitvoering, patenten of andere zaken. We gaan u geen onnodige zaken te verkopen. Dat betekent wel dat we geen gratis of advies beneden kostprijs aanbieden;
  • LootsGWT zijn ambitie is meesterschap. Elk jaar betere producten en kwaliteit, in één keer goed dat is ons streven. We vertellen u de waarheid, door onze ambitie zitten we vaak dichtbij de waarheid;
  • LootsGWT voelt zich verantwoordelijk wetmakers te voorzien van duidelijke informatie. Zodat  de wetten ons land en wereld voor nieuwe generaties steeds beter beschermen. Schoon en voldoende water dat is waardevol.  

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.