Geohydrologisch onderzoek: barrièreberekening Jan Luijkenstraat Amsterdam

In opdracht van Van Gennep Investments is een barrièreberekening uitgevoerd. Het betrof een renovatieproject (met direct zicht op Rijksmuseum) waarbij een kelder is ontworpen. Er is sprake van een kelderbak in het ontwerp waardoor de constructie dieper in de bodem komt vergeleken met de oude situatie. Door een verdiepte kelderbak, ofwel barrière (blokkade grondwater), zal barrièrewerking toenemen zonder aanvullende maatregelen.

Loots Grondwatertechniek heeft de noodzakelijke maatregelen berekend in een geohydrologisch onderzoek om te voorkomen dat de opdrachtgever en de omgeving grondwateroverlast krijgen door de aanwezigheid van de kelder. De constructeur op dit project is De Beaufort Bouwadvies