Omgevingswet - Aangewezen en niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Wetterskip Fryslan

dec 31, 2023 0 comments

 


Voor het bepalen van de voorwaarden (kwaliteit te lozen grondwater) zal bepaald moeten worden of het oppervlaktewater waarin het water komt aangewezen of niet-aangewezen is.

Het volgende is (begin 2024) aangewezen:

 1e Industriehaven 

 2e Industriehaven 

 Afvoerkanaal 

 Akkrumerrak 

 Bakhuizervaart 

 Biggemar 

 Blauwhuisteropvaart 

 Blijaervaart 

 Boksleat 

 Boksumer Zool 

 Bolswardertrekvaart 

 Bolswardervaart 

 Bonkesloot 

 Bosksleat 

 Brandeburevaart 

 Brandemeer 

 Broere Sloot 

 Buitendijksche Hoofdvaart 

 Burmaniasloot 

 Cornjumervaart 

 De Baai 

 De Bliken 

 De Boarn 

 De Drait 

 De Ee 

 De Geeuw 

 De Greuns 

 De Grote Potten 

 De Haven 

 De Lauwers 

 De Lits 

 De Luts 

 De Potmarge 

 De Rijd 

 De Swadde 

 De Tijnje 

 De Zwemmer 

 De Zwette 

 Diepe Dolte 

 Diepsloot 

 Dijgracht 

 Dijkvaart 

 Doezumertocht 

 Dokkumer Ee 

 Dokkumerdiep 

 Dokkumergrootdiep 

 Dolte 

 Drachtstervaart 

 Drogge Dolte 

 Dwarsmeer 

 Dwarsried 

 Exmorravaartje 

 Fammegat 

 Fammensrakken 

 Foudgumervaart 

 Franekervaart 

 Gaastmeer 

 Geeuw 

 Goengahustersleat 

 Gooyumervaart 

 Graft 

 Greft 

 Grietmansrak 

 Groote Brekken 

 Groote Gaastmeer 

 Groote Zijlroede 

 Grote Sluis 

 Haan’s Krite 

 Haiemer Dolte 

 Haklandshop 

 Hallumertrekvaart 

 Harlingervaart 

 Hartwerdervaart 

 Haven 

 Heafeart 

 Heegervar 

 Heerengracht 

 Heerensloot 

 Heerenwegstervaart 

 Heidenschapstervaart 

 Heloma of Jonkersvaart 

 Hennaarderopvaart 

 Henshuister Deel 

 Het Diep 

 Het Diepe Gat 

 Het Ges 

 Het Hop 

 Het Nieuwe Kanaal 

 Het Ouddeel 

 Het Oudhof 

 Het Var 

 Het Vliet 

 Hofmeer 

 Hollegracht 

 Holwerdervaart 

 Horsae 

 Horseweg 

 Houkesloot 

 Houtvaart 

 Idskenhuistervaart 

 Idzegaster Poel 

 Indijk 

 It Swin 

 Jaanvaart 

 Jachthavenkanaal 

 Janssleat 

 Jelsumervaart 

 Jelsumervaart 

 Jeltesloot 

 Johan Friso Kanaal 

 Jongebuurstersleat 

 Jorwerdervaart 

 Joustervaart 

 Jutrijpervaart 

 Kalkhaven 

 Keizersgracht 

 Kerksloot 

 Kipsloot 

 Kleine Zijlroede 

 Koevordermeer 

 Kollumerkanaal 

 Koude Maag 

 Koudumervaart 

 Kromme Grou 

 Kromme Ie 

 Kromme Knjilles 

 Kromme Sleat 

 Kroonduikersvaart 

 Kruiswater 

 Kuikhornstervaart 

 Langdeel 

 Langstaarte Poel 

 Leijenpoel 

 Leijensloot 

 Lemsterrijn 

 Lijkvaart 

 Linde 

 Lollumervaart 

 Louwe Poel 

 Lutkewierumer-opvaart 

 Mantgumervaart 

 Marssumervaart 

 Meinesleat 

 Melkvaart 

 Moddergat 

 Modderige Bol 

 Molendraai 

 Murk 

 Nauwe Galle 

 Nauwe Geeuw 

 Nauwe Greuns 

 Nauwe Larts 

 Nauwe Wijmerts 

 Neare Golle 

 Nieuwe Diep 

 Nieuwe Drait 

 Nieuwe Dwarskanaal 

 Nieuwe Heerenveense kanaal 

 Nieuwe Kanaal 

 Nieuwe Vaart 

 Nieuwe Zwemmer 

 Nije Sansleat 

 Nijegaastervaart 

 Nijhuizemervaart 

 Nonnegat 

 Noordbroekstervaart of S 

 Noorder Ee 

 Noordergracht 

 Noordwoldervaart 

 Oosterbrugsloot 

 Oosterse Hei 

 Oosterwierumeroudvaart 

 Oud Dokkumerdiep 

 Ouddiep 

 Oude Drait 

 Oude Geeuw 

 Oude Harlingervaart 

 Oude Meer 

 Oude Ried 

 Oude Vaart 

 Oude weg 

 Peanster Ie 

 Pier Cristiaansloot 

 Pikmeer 

 Pingjumervaart 

 Piter Jehannes gat 

 Polsleat 

 Potmarge 

 Prinsengracht 

 Prinsenwijk 

 Prinses Margrietkanaal 

 Rien Sluis 

 Rijperkerkstervaart 

 Rijstervaart 

 Rjochte Grou 

 Rogsloot 

 Rozengracht 

 Sansleat 

 Scharsterrijn 

 Scheensloot 

 Schipsloot 

 Schoterlandse Compagnonsvaart 

 Sexbierumervaart 

 Singel 

 Sitebuorster Ie 

 Slachtegat 

 Sminkevaart 

 St. Jacobsvaart 

 Steggerdavaart 

 Stienservaart 

 Stroobossertrekvaart 

 Stroomkanaal 

 Terhernster Djip 

 Terhernster Mar 

 Terkaplesterpoelen 

 Tersoalster Zijlroede 

 Tienesloot 

 Tietjerkstervaart 

 Tjonger of Kuinder 

 Trekvaart 

 Tsjaerderfeart 

 Twizelerfeart 

 Tzummarumervaart 

 Ulekrite 

 Vaart van St. Nicolaasga 

 Valomstervaart 

 Van Harinxmakanaal, Lange Meer 

 van Panhuijskanaal 

 Vlakke Brekken 

 Vliet 

 Wartenster Wiid 

 Weidumervaart 

 Welle 

 Welsrijpervaart 

 Wergeasterfeart 

 Westerdijksvaart 

 Westerse Hei 

 Wielhals 

 Wijddraai 

 Wijde Ee 

 Wijde Sloot 

 Wijde Wijmerts 

 Wijmerts 

 Wijtgaardstervaart 

 Wirdumervaart 

 Witakkersvaart 

 Witmarsumervaart 

 Workumertrekvaart 

 Woudmansdiep 

 Woudsenderrakken 

 Woudvaart 

 Wynservaart 

 Zandrak 

 Zandvaart 

 Zijldiep 

 Zijlroede 

 Zijlsterrijd 

 Zijltjessloot 

 Zoolsloot 

 Zuidensstervaart 

 Zuider Ee 

 Zwettehaven Staat het oppervlaktewater hier niet bij, dan is het niet-aangewezen oppervlaktewater.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.