Omgevingswet - Aangewezen en niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

dec 31, 2023 0 comments

 


Voor het bepalen van de voorwaarden (kwaliteit te lozen grondwater) zal bepaald moeten worden of het oppervlaktewater waarin het water komt aangewezen of niet-aangewezen is.

Het volgende is (begin 2024) aangewezen:

 Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand 

 Antwerps kanaal pand 

 ARK Betuwepand 

 Bathse Spuikanaal 

 Bedijkte Maas 

 Beneden Merwede, Boven Merwede, Sliedrechtse Biesbosch, Afgedamde Maas Noord 

 Benedenmaas, 

 Bergsche Maas 

 Bovenmaas 

 Brabantse Biesbosch, Amer 

 Dortsche Biesbosch, Nieuwe Merwede 

 Eems kust (territoriaal waterdeel) 

 Eems-Dollard 

 Eems-Dollard Kust 

 Grensmaas 

 Grevelingenmeer 

 Haringvliet oost, Hollandsch Diep 

 Haringvliet west 

 Hollandsche IJssel 

 Hollandse kust (kustwater) 

 Hollandse kust (territoriaal water) 

 IJssel 

 IJsselmeer 

 Julianakanaal 

 Kanaal Terneuzen Gent 

 Kanaal Zuid Beveland 

 Ketelmeer + Vossemeer 

 Maas-Waalkanaal 

 Markermeer 

 Meppelerdiep 

 Merwedekanaal 

 Midden Limburgse en Noord Brabantse kanalen 

 Nederrijn/Lek 

 Nieuwe Maas, Oude Maas (benedenstrooms Hartelkanaal) 

 Nieuwe Waterweg, Hartel-, Caland-, Beerkanaal 

 Noordelijke Deltakust (kustwaterdeel) 

 Noordelijke Deltakust (territoriaal waterdeel) 

 Noordervaart (waterlichaamdeel Peelkanalen) 

 Noordzeekanaal 

 Oosterschelde 

 Oude Maas (bovenstrooms Hartelkanaal), Spui, Noord, Dordtsche Kil, Lek 

 Randmeren-Oost 

 Randmeren-Zuid 

 Twentekanalen 

 Vecht – Zwarte Water 

 Veerse meer 

 Volkerak 

 Waal, Bovenrijn 

 Waddenkust (kustwater) 

 Waddenkust (territoriaal water) 

 Waddenzee 

 Waddenzee 

 Waddenzee vastelandskust 

 \Westerschelde 

 Zandmaas 

 Zeeuwse kust (kustwaterdeel) 

 Zeeuwse kust (territoriaal waterdeel) 

 Zoommeer/Eendracht 

 Zwartemeer 

 Zwin 

Staat het oppervlaktewater hier niet bij, dan is het niet-aangewezen oppervlaktewater.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.