Loots Grondwatertechniek

[project] construction dewatering design Crown Sydney Hotel Resort

Loots Groundwater International is the dewatering engineer for the Crown Sydney Hotel Resort. Client: Synergy. The Crown Sydney Hotel Resort will be the tallest building in Sydney, the underground structure is over 10 meters below sea-level. The underground structure will be built with the use of construction dewatering and a perimeter retaining wall.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies Bogerdlaan Limmen

In opdracht van Kwinfra stellen we een bemalingsadvies op voor het vervangen van een riool in Limmen.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies kelder Broek in Waterland

In opdracht van de eigenaar van de nieuwbouw is een bemalingsadvies opgesteld. Het betreft een woning met een kelder. De woning wordt gebouwd in een polder en er is onderzocht of de deklaag van de polder niet zal opbarsten. Ook is beoordeeld of het bouwwerk vergunningsplichtig is ten aanzien van de Waterwet.
Lees meer »

[project] AXA - Bahrain Bay

Construction dewatering engineering for a project in Bahrain, project perimeter 270 m and groundwater lowering > 9 m. Dewatering engineering with a worst-case and best-case scenario approach. Client: Hydroserv.


Lees meer »

ervaring met BRL 12000 [update]

Sinds begin 2009 is het SIKB bezig om een certificering te creĆ«ren (BRL 12000) met als doel kwaliteitsverbetering van bronbemaling, hierbij zijn alle partijen betrokken (bevoegd gezag, adviseurs, bemalingsaannemers en Gasunie). Eind 2013 hebben we een verslag gemaakt van antwoorden welke het SIKB gaf op onze vragen tijdens een presentatie, daarnaast onze visie ten aanzien van de BRL 12000. Er is onlangs een update geweest van de BRL, we hebben ook wat ervaring met de BRL erbij, dus bij deze een nieuw artikel.

Ervaring als onafhankelijk adviseur met de BRL 12000 bemalingen in afgelopen jaren
Loots Grondwatertechniek voert per jaar een aantal troubleshooting klussen uit. Deze klussen betreffen vaak grondwaterproblematiek ten gevolge van de bemaling.
We hebben een analyse uitgevoerd bij deze troubleshooting projecten door foutieve bemaling, daaruit blijkt dat het merendeel van de bemalers op de probleemprojecten BRL 12000 gecertificeerd was op dat moment. Ook is duidelijk dat geen een van de "BRL 12000 - bemalers" de BRL strikt uitvoert (geldt ook bij projecten met positief resultaat).
Opgemerkt wordt dat Loots Grondwatertechniek niet alle troubleshoot projecten uitvoert in Nederland, het merendeel is mogelijk niet maatgevend voor Nederland (het moet worden beschouwd als steekproef). Ten tweede wordt opgemerkt dat het niet onderzocht is of de fouten zijn ontstaan door "het niet volgen van BRL 12000" of doordat "de werkwijze conform BRL 12000 niet altijd in kwaliteitsverbetering resulteert". Loots heeft niet de processen gecontroleerd, alleen de technische analyse en oplossingen bij probleemprojecten. 

Ons advies aan opdrachtgevers en overheid
U bent als lezer (opdrachtgever, collega, etc.) uiteraard vrij om zelf een keuze te maken, deze paragraaf betreft een advies op basis van onze ervaring. Het advies is, sinds vorig verslag, ongewijzigd. In de afgelopen jaren is onze ervaring (als onafhankelijk adviseur) dat het niets uitmaakt of een bemaling partij wel of niet een BRL 12000 certificaat heeft.  De uitvoering van de regels in de BRL 12000 wordt door veel leden beschouwd als vrijblijvend, hierdoor kan in de praktijk geen waarde worden erkend aan de BRL 12000. Het wordt aanbevolen om als opdrachtgever/adviseur ten hoogste te vermelden dat gewerkt moet worden conform de BRL 12000.

Reactie van SIKB
Vanuit Loots hebben we ook eenmaal geparticipeerd (29 januari, 2017) in een  intern overleg ten aanzien van verbetering van de SIKB (daarnaast zijn we regelmatig bij presentaties). Onze praktijkervaring is gedeeld, we hebben duidelijk aangegeven dat er BRL 12000 leden zijn welke slechts voor een deel werken conform certificering en dat bij ons veel probleemprojecten door leden zijn uitgevoerd.
De SIKB heeft aangegeven de zorgen te begrijpen, ook hoopt de SIKB dat de ervaring van Loots ten aanzien van de BRL 12000 in de toekomst zal verbeteren.

Toekomstvisie
De intentie in 2009 was duidelijk, evenals de toegevoegde waarde van een kwaliteitsverbetering. In de tussentijd zijn er verschillende partijen lid geworden en ook een aantal partijen hebben zich gedistantieerd (wegens afkeur) van de SIKB BRL 12000. De feedback van de leden van de BRL 12000 zijn uiteindelijk maatgevend voor de inhoud en de kwaliteitsverbetering, ofwel de leden spelen een belangrijke rol. Het gedogen van afwijken van de regels in de BRL, de inhoud van de BRL en daardoor het aantal toekomstige probleemprojecten zal naar mijn inzicht maatgevend zijn voor de toekomst en bestaansrecht van de BRL 12000 serie.

Vooralsnog wordt Loots niet lid van de SIKB, tenslotte zijn we van mening dat de BRL 12000 niet noodzakelijk is voor een succesvol bemaling project, dit geldt voor de uitvoering maar ook voor de "bemalingsadvies BRL". U bent echter zelf vrij om te oordelen op basis van eigen ervaring. Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, dan kunt u dat lezen op onze website.
Lees meer »

[project] Bemalingsadvies bodemsanering en aanleg Tafelconstructie Zuidblok Uithoflijn

In opdracht van BAM Infraconsult is een bemalingsadvies opgesteld voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder de grondwaterstand nabij het centraal station van Utrecht. Bij dit project was het belangrijk om passende maatregelen te vinden ten aanzien van diverse bodemverontreinigingen.
Lees meer »

[project] Qatar Lusail Commercial Boulevard

Part of one of the largest commercial projects in the Middle east, once completed. Plan length 890 m, plan width 73 m. Groundwater lowering > 10 m. Loots Groundwater International was hired by HydroServ for construction dewatering engineering.
Lees meer »

[project] rioolvervanging Hoefblad Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn is een bemalingsadvies opgesteld voor de rioolvervanging Hoefblad.
Lees meer »

[project] Plan Steenbrugge Deventer bemalingsplan en -advies

In opdracht van Bronbemalingsbedrijf M. Keizers is een bemalingsplan en -advies opgesteld voor plangebied Steenbrugge te Deventer. In dit plan zijn meerder bemalingen toegepast (horizontaal, deepwell, etc.).
Lees meer »

[project] bemalingsadvies rioolvervanging Riemsdijklaan Beverwijk

In opdracht van BK Ingenieurs is voor de gemeente Beverwijk een bemalingsadvies opgesteld ten behoeve van de rioolvervanging.
Lees meer »

[project] Mayan Yas Living - Abu Dhabi

Yas Island is a man-made Island in Abu-Dhabi. The islands development project was initiated in 2006 with the aim of turning the Island into a Multi-purpose Leisure, shopping and entertainment center. Yas Island holds the "Yas Marina Circuit" (F1). Loots Groundwater International provided dewatering engineering services for Hydroserv for a 325 x 72 m excavation and >10 m groundwater lowering. The distance to open water for this project was 200 m and the project site was partially surrounded by  perimeter walls.

Lees meer »

[project] Largest rolling machine at dewatering job - Germany


The largest rolling machine on earth is in Germany, a masterpiece of engineering. Erik Loots joined a dewatering expert  meeting with: dr. Martin Preene, I. Arnold, T. Staub, R. Seidel, S. Ebneth. Client Mckinsey & Company.
Lees meer »