Loots Grondwatertechniek

Geohydrologisch onderzoek Middenweg 139 Amsterdam

In opdracht van Kwinfra is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitvoering van een funderingsherstel met kelder onder Middenweg 139.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies 180 ondergrondse containers in Amsterdam

Loots Grondwatertechniek heeft een bemalingsadvies opgesteld voor het plaatsen van ondergrondse containers in de wijk Bos en Lommer. Het project was in opdracht van Crux Engineering.
Lees meer »

[project] Nieuwbouw Wognum De Boogerd

Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van Beemsterboer BBS een bemalingsadvies opgesteld.
Lees meer »

[project] Uitbreiding Van der Valk Hotel Emmen

Van der Valk hotel in Emmen gaat uitbreiden. Loots Grondwatertechniek heeft voor Sigma Bouw en Milieu een bemalingsadvies opgesteld voor dit project.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies Parkeergarage HAGA Leijenburg te Den Haag

In opdracht van Tjaden B.V. (Heerjansdam) heeft Loots Grondwatertechniek een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies opgesteld voor het realiseren van een parkeergarage met een oppervlak van 15500 m² en een diepte van 5 m onder de grondwaterstand.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies tunnels N207

De N207 wordt op dit moment aangepakt door de provincie Zuid-Holland. Dit is de langste provinciale weg van de provincie. Voor dit project heeft Loots Grondwatertechniek bemalingsadviezen opgesteld voor tunnels onder de N207 door.
Lees meer »

[project] The Valley Amsterdam

Het project The Valley wordt uitgevoerd met behulp van onderwaterbeton. Deze ondergrondse bouw zal reiken tot beneden de onderkant van de deklaag (meer dan 10 m diep). Tijdens de bouw zijn een aantal uitdagingen met betrekking tot grondwater, Loots Grondwatertechniek adviseert de aannemers (Roel van de Stoel BV en Mos Grondwatertechniek).
Lees meer »

[project] bemalingsadvies rioolvervanging Breda

In opdracht van IDDS heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de rioolvervanging Baronielaan.
Lees meer »

[project] opbarstberekening sloot watercompensatie Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is een van de diepe polders in Nederland, wanneer een watercompensatie uitgevoerd moet worden (ofwel een verbreding van de sloot) dan kan door het verwijderen van grondmassa de bodem van de polder opbarsten. Bij het realiseren van een watercompensatie wordt aanbevolen te toetsen of de bodem niet kan opbarsten. Loots Grondwatertechniek heeft voor diverse locaties opbarstberekeningen conform eisen van het Hoogheemraadschap uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld of kwel acceptabel blijft, het verticaal evenwicht behouden blijft en tot slot welke maximale breedte van de sloot tot de mogelijkheden behoord.

Lees meer »

[project] ontwerp waterhuishouding Van der Kaaijstraat en omgeving Alkmaar

In opdracht van Kwinfra heeft Loots Grondwatertechniek een ontwerp voor de waterhuishouding gemaakt voor de Van der Kaaijstraat en omgeving in Alkmaar.

De gemeente Alkmaar heeft een beleidsplan stedelijk water. Het waterhuishouding ontwerp toetst 3 oplossingsrichtingen op basis van de speerpunten van de gemeente. Door het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen werd de waterhuishouding inzichtelijk voor de opdrachtgever, de gemeente en omgeving. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever en de gemeente de beste oplossing kunnen kiezen.

Speerpunten beleidsplan stedelijk water:
1. Het beperken van risico’s ten aanzien van wateroverlast ten gevolge van grondwater;
2. Rekening houden met de toekomst wanneer door klimaatverandering grotere
systeembelastingen in de vorm van hevige buien kunnen optreden;
3. Het verbeteren van waterkwaliteit en zorgen voor voldoende zoet water;
4. Wateroverlast voorkomen door slimme keuzes in de inrichting van de openbare ruimte.
5. Als ontwateringscriterium van het openbare terrein wordt minimaal 0,70 m beneden het
wegniveau aangehouden.

Aanvullend heeft Loots Grondwatertechniek een opdracht ontvangen voor een bemalingsadvies met zettingsprognose.
Lees meer »

[project] Uitbreiding World Trade Center (WTC) Amsterdam

Voor de uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies en barrièreberekening opgesteld. Het betreft een bijzondere situatie waarbij een kelder gebouwd wordt tegen een bestaande poldergarage.

Geotechnisch adviseur: Crux Engineering
Constructeur: Van Rossum Amsterdam
Lees meer »

[project] construction dewatering design Crown Sydney Hotel Resort

Loots Groundwater International is the dewatering engineer for the Crown Sydney Hotel Resort. Client: Synergy. The Crown Sydney Hotel Resort will be the tallest building in Sydney, the underground structure is over 10 meters below sea-level. The underground structure will be built with the use of construction dewatering and a perimeter retaining wall.
Lees meer »