Loots Grondwatertechniek

[project] Bemalingsadvies bodemsanering en aanleg Tafelconstructie Zuidblok Uithoflijn

In opdracht van BAM Infraconsult is een bemalingsadvies opgesteld voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder de grondwaterstand nabij het centraal station van Utrecht. Bij dit project was het belangrijk om passende maatregelen te vinden ten aanzien van diverse bodemverontreinigingen.
Lees meer »

[project] Qatar Luysail Commercial Boulevard

Part of one of the largest commercial projects in the Middle east, once completed. Plan length 890 m, plan width 73 m. Groundwater lowering > 10 m. Loots Groundwater International was hired by HydroServ for construction dewatering engineering.
Lees meer »

[project] rioolvervanging Hoefblad Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn is een bemalingsadvies opgesteld voor de rioolvervanging Hoefblad.
Lees meer »

[project] Plan Steenbrugge Deventer bemalingsplan en -advies

In opdracht van Bronbemalingsbedrijf M. Keizers is een bemalingsplan en -advies opgesteld voor plangebied Steenbrugge te Deventer. In dit plan zijn meerder bemalingen toegepast (horizontaal, deepwell, etc.).
Lees meer »

[project] bemalingsadvies rioolvervanging Riemsdijklaan Beverwijk

In opdracht van BK Ingenieurs is voor de gemeente Beverwijk een bemalingsadvies opgesteld ten behoeve van de rioolvervanging.
Lees meer »

[project] Mayan Yas Living - Abu Dhabi

Yas Island is a man-made Island in Abu-Dhabi. The islands development project was initiated in 2006 with the aim of turning the Island into a Multi-purpose Leisure, shopping and entertainment center. Yas Island holds the "Yas Marina Circuit" (F1). Loots Groundwater International provided dewatering engineering services for Hydroserv for a 325 x 72 m excavation and >10 m groundwater lowering. The distance to open water for this project was 200 m and the project site was partially surrounded by  perimeter walls.

Lees meer »

[project] Largest rolling machine at dewatering job - Germany


The largest rolling machine on earth is in Germany, a masterpiece of engineering. Erik Loots joined a dewatering expert  meeting with: dr. Martin Preene, I. Arnold, T. Staub, R. Seidel, S. Ebneth. Client Mckinsey & Company.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek: barrièreberekening Jan Luijkenstraat Amsterdam

In opdracht van Van Gennep Investments is een barrièreberekening uitgevoerd. Het betrof een renovatieproject (met direct zicht op Rijksmuseum) waarbij een kelder is ontworpen. Er is sprake van een kelderbak in het ontwerp waardoor de constructie dieper in de bodem komt vergeleken met de oude situatie. Door een verdiepte kelderbak, ofwel barrière (blokkade grondwater), zal barrièrewerking toenemen zonder aanvullende maatregelen.

Loots Grondwatertechniek heeft de noodzakelijke maatregelen berekend om te voorkomen dat de opdrachtgever en de omgeving grondwateroverlast krijgen door de aanwezigheid van de kelder. De constructeur op dit project is De Beaufort Bouwadvies
Lees meer »

Rioolvervanging bemalingsadvies Obdam

Na een eerder bemalingsadvies in Obdam (Dr. Lohanstraat) is in 2016 ten behoeve van groot riool onderhoud Poststraat een bemalingsadvies opgesteld in opdracht van Beemsterboer BBS bronbemaling BV.  Voor dit werk moest 400 m1 tijdelijke sleuf worden gegraven, in deze sleuf kon een IT-, HWA- en DWA-riool worden aangelegd. Gebruik is gemaakt van sonderingen van Beemsterboer voor de schematisatie van de bodem.
Lees meer »

[project] Ruimte voor de Lek - Rijkswaterstaat

Loots Grondwatertechniek ondersteunt Rijkswaterstaat bij het beoordelen van de geohydrologische effectrapportages en beantwoorden technische vragen van betrokken partijen en omgeving.
Lees meer »

[project] Randstad380kV Zuidring

Ondersteunen van BAM Infraconsult bij het zuidring R380 project. In het voortraject (vergunningsonderbouwend bemalingsadvies) had Loots Grondwatertechniek voor BAM Nelis de Ruiter Grondwatertechniek (overgenomen door Mos Grondwatertechniek) berekeningen uitgevoerd.
Lees meer »

[project] Eemshaven Gemini

Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van SPIE een plan voor de drainage opgesteld. Lees meer over dit project hier: http://eemshavennieuws.nl/Eemshaven/gemini-in-beeld/
Lees meer »

Recente projecten