Loots Grondwatertechniek

Wijziging wetgeving bemalingsadvies MER

De wetgeving is gewijzigd sinds medio 2017, hierdoor moet bij alle vergunningsplichtige bemalingen voortaan getoetst worden of een MER noodzakelijk is. Deze MER-toets moet uitgevoerd worden voordat de vergunningsaanvraag wordt uitgevoerd.

Loots Grondwatertechniek kan u helpen met de nieuwe procedure te doorlopen. Hou alvast rekening met het feit dat de doorlooptijd bij een aantal water-/hoogheemraadschappen langer is (wegens drukte) op dit moment.
Lees meer »

vergunningsonderbouwend bemalingsadvies uitbreiding TATA

In opdracht van BAM infraconsult is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies uitgebracht voor een ondergrondse constructie op het TATA steel terrein in Nederland.
Lees meer »

waterhuishouding Ons Park te Alkmaar

Het project  Ons Park (zie website) is een ontwikkeling van De Geus Bouw, Studiopro6 en Kennemer Haeve Vastgoed B.V. In opdracht van Kwinfra is een ontwerp waterhuishouding opgeleverd.

Natuur en groen is belangrijk in ‘Ons Park’, in de stedelijke omgeving van ‘Ons Park’ zijn
bestendigheid tegen hittestress en wateroverlast opgaven waarvoor we door inzet van
groen oplossingen bieden. Vegetatie op ‘Ons Park’ draagt bij aan klimaatadaptatie,
buffert hemelwater, verbetert het microklimaat, luchtkwaliteit en vlakt hoge
temperaturen af.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Middenweg 139 Amsterdam

In opdracht van Kwinfra is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitvoering van een funderingsherstel met kelder onder Middenweg 139.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies 180 ondergrondse containers in Amsterdam

Loots Grondwatertechniek heeft een bemalingsadvies opgesteld voor het plaatsen van ondergrondse containers in de wijk Bos en Lommer. Het project was in opdracht van Crux Engineering.
Lees meer »

[project] Nieuwbouw Wognum De Boogerd

Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van Beemsterboer BBS een bemalingsadvies opgesteld.
Lees meer »

[project] Uitbreiding Van der Valk Hotel Emmen

Van der Valk hotel in Emmen gaat uitbreiden. Loots Grondwatertechniek heeft voor Sigma Bouw en Milieu een bemalingsadvies opgesteld voor dit project.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies Parkeergarage HAGA Leijenburg te Den Haag

In opdracht van Tjaden B.V. (Heerjansdam) heeft Loots Grondwatertechniek een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies opgesteld voor het realiseren van een parkeergarage met een oppervlak van 15500 m² en een diepte van 5 m onder de grondwaterstand.
Lees meer »

[project] bemalingsadvies tunnels N207

De N207 wordt op dit moment aangepakt door de provincie Zuid-Holland. Dit is de langste provinciale weg van de provincie. Voor dit project heeft Loots Grondwatertechniek bemalingsadviezen opgesteld voor tunnels onder de N207 door.
Lees meer »

[project] The Valley Amsterdam

Het project The Valley wordt uitgevoerd met behulp van onderwaterbeton. Deze ondergrondse bouw zal reiken tot beneden de onderkant van de deklaag (meer dan 10 m diep). Tijdens de bouw zijn een aantal uitdagingen met betrekking tot grondwater, Loots Grondwatertechniek adviseert de aannemers (Roel van de Stoel BV en Mos Grondwatertechniek).
Lees meer »

[project] bemalingsadvies rioolvervanging Breda

In opdracht van IDDS heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de rioolvervanging Baronielaan.
Lees meer »

[project] opbarstberekening sloot watercompensatie Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is een van de diepe polders in Nederland, wanneer een watercompensatie uitgevoerd moet worden (ofwel een verbreding van de sloot) dan kan door het verwijderen van grondmassa de bodem van de polder opbarsten. Bij het realiseren van een watercompensatie wordt aanbevolen te toetsen of de bodem niet kan opbarsten. Loots Grondwatertechniek heeft voor diverse locaties opbarstberekeningen conform eisen van het Hoogheemraadschap uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld of kwel acceptabel blijft, het verticaal evenwicht behouden blijft en tot slot welke maximale breedte van de sloot tot de mogelijkheden behoord.

Lees meer »