Loots Grondwatertechniek

[project] Ruimte voor de Lek - Rijkswaterstaat

Loots Grondwatertechniek ondersteunt Rijkswaterstaat bij het beoordelen van de geohydrologische effectrapportages en beantwoorden technische vragen van betrokken partijen en omgeving.
Lees meer »

[project] Randstad380kV Zuidring

Ondersteunen van BAM Infraconsult bij het zuidring R380 project. In het voortraject (vergunningsonderbouwend bemalingsadvies) had Loots Grondwatertechniek voor BAM Nelis de Ruiter Grondwatertechniek (overgenomen door Mos Grondwatertechniek) berekeningen uitgevoerd.
Lees meer »

[project] Eemshaven Gemini

Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van SPIE een plan voor de drainage opgesteld. Lees meer over dit project hier: http://eemshavennieuws.nl/Eemshaven/gemini-in-beeld/
Lees meer »

Bemalingsadvies Hoorn - Oostergouw

In opdracht van Ooms Construction BV is een bemalingsadvies opgesteld voor het project Oostergouw, het betrof circa 1600 m sleuven en enkele bouwputten voor gestuurde boringen. Ook heeft Loots Grondwatertechniek de bemalingsplannen van de bemaler (Theo van Velzen) beoordeeld voor de opdrachtgever.
Lees meer »

[project] Dijklichaam Hoekse Waard

Ondersteunen van Crux Engineering en Ooms Construction ten aanzien van grondwaterstroming en geohydrologie door een berm (dijkversterking). De mogelijkheden beschouwen door het toepassen van alternatieve materialen dan een traditionele zandkern.
Lees meer »

[project] Atrium - Amsterdam


Loots Grondwatertechniek heeft het geohydrologisch onderzoek (barrièrewerking) uitgevoerd voor parkeergarage Atrium - Zuid-As Amsterdam. Deze werkzaamheden waren in opdracht van Crux Engineering.
Lees meer »

bemalingsadvies Afzinkkelder Amsterdam RAI


In opdracht van BAM heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld en monitoring geadviseerd voor het realiseren van een afzinkkelder tegen de bestaande RAI. De Afzinkkelder was gemaakt door MBS (Multibouwsystemen).
Lees meer »

[project] Qatar Goldline


Loots Groundwater International supported HydroServ. Loots Groundwater International  did hydrogeologic services and dewatering expertise services. Qatar is an interesting dewatering location, which has different challenges and volumes compared to most dewatering jobs in Europe.

Lees meer »

[project] international tender Barangaroo Sydney, Australia

Loots Groundwater International did the dewatering modelling and reports, project Sydney Barangaroo tender Block 4. Client: Synergy Resource Management
Lees meer »

Bemalingsadvies: projecten met meerdere fasen en onderdelen

Bemalingsprojecten met meerdere fasen of onderdelen komen regelmatig voor. Echter tot onze verbazing worden juist deze grootschalige projecten vaak matig voorbereid omdat de tijd en budget ontbreekt voor een bemalingsadvies per onderdeel. 
+ We weten zeker dat het effectiever moet zijn om per locatie op maat een bemaling te berekenen, in plaats van de slechtste bodemopbouw en grondwaterstand te gebruiken voor een groot tracé en overal overmaats bemaling toe te passen, dit omdat teveel bemaling schade (kan) veroorzaken en lijdt tot verhoogde (risico)kosten. Onze bedrijfsfilosofie staat geen snelle berekening en globalisering van bodemopbouw toe, bij grootschalige projecten hebben we dus vaak moeten 'investeren' om dit te bewijzen.
+ We zijn onafhankelijk adviseur, we hebben geen enkele direct belang bij uitvoerende partijen (het aantal pompen dat verhuurd benodigd is voor de klus is dan ook van ondergeschikt belang)
+ We hebben wel belang bij een bouwputbemaling welke functioneert en voorspelbaar is. We zien graag dat bouwende partijen kunnen rekenen op een solide bemaling oplossing nu en in de toekomst, ook bij grootschalige projecten. Dit betekent dat we soms moeten aantonen dat bemaling absoluut de betere oplossing, maar ook zullen we erkennen dat beter gekozen kan worden voor een gesloten bouwput. We zijn dan ook tevreden om van steeds meer uitvoerende bemalers te horen dat ze deze visie delen met ons en met ons samen willen werken (liever een goede resultaten dan veel projecten!)

We zijn de uitdaging aangegaan om het Loots bemalingsadvies ook geschikt te maken voor grootschalig (complex) werk, dit waren voorwaarden:
(A) project met >10 (tot honderden) verschillende onderdelen en fases;
(B) onderdelen en fases met uniek grondwaterstand of bodemopbouw;
(C) onderdelen of fases met verschillende afmetingen;
(D) levertijd binnen (enkele) weken;
(E) beperkte toename kosten (dus bijvoorbeeld bij 20 locaties niet de kosten van 20 x 1 bemalingsadvies);
(F) in beeld waar moeilijke bemalinglocaties (risico's) zijn;
(G) in beeld waar omgevingsbeïnvloeding grenswaarden (kan) overschrijden.

We hebben ondertussen vele grootschalige projecten uitgevoerd. Klanten waren aangenaam verrast met de resultaten en waren allemaal goed in staat om het bemalingsadvies te beoordelen. Juist in de uitvoering werd de investering in veelvoud terug gehaald. Nog een voordeel van de onafhankelijke bemalingsadviseur!

Bemalingsproject voorbeeld met unieke bodemopbouw, grondwaterstand, afmeting per locatie en overlappende fasering. Het was volgens bevoegd gezag uitermate duidelijk geanalyseerd en correct berekend, dusdanig  overtuigend dat dit bemalingsadvies naar collega's werd gestuurd als voorbeeld.
Voorbeeld grootschalige projecten:
- Diverse ondergrondse container projecten, tot >100 locaties beoordeeld waarbij elke locatie separaat is beoordeeld. Klant Crux Engineering;
- R380, tracé 20km, klant BAM;
- Riolering project, Brederodelaan (enkele kilometers), klant gemeente Bloemendaal;
- Riolering project (>10 fasen), Utrecht, de Meent, klant IBU (gemeente);
- Bouwproject Pontsteiger Amsterdam, klant Crux Engineering;
- Harderberge >50 duikers aanleggen voor zuidelijke omlegging Oudenbosch, klant Dura Vermeer;
- Hoorn, aanleggen leidingtrace (rond 900mm), klant Ooms Leidingbouw;
- Qatar, Goldline, Metrostations, klant confidential.
Lees meer »

[project] troubleshooting Leeuwarden Drachtsterweg


In opdracht van Heijmans heeft Loots Grondwatertechniek de oorzaak van lekkage onderzocht bij het werk "Drachtsterweg", zie nieuwsartikel. Naar aanleiding van de oorzaak van de lekkage is Loots Grondwatertechniek betrokken als adviseur voor Heijmans bij de nog te realiseren delen, dit in verband met de afwijkende condities welke zijn vastgesteld met behulp van het onderzoek.
Lees meer »

bemalingsadvies Pontsteiger Amsterdam


Loots Grondwatertechniek heeft het bemalingsadvies en watervergunning verzorgd voor de parkeergarage van het (toekomstig) hoogste gebouw van Amsterdam. Dit in opdracht/samenwerking met Crux Engineering en Van Rossum.
Lees meer »

Recente projecten