Bemalingsadvies Vlissingen NS Gasfabriek

Opdrachtgever:  BK Groep
Locatie:           Vlissingen

Bemalingsadvies sanering en aanleg riool. Met 80 boorstaten een 3D geo-model opstellen voor berekeningen met watervoerende en slecht doorlatende lagen. Modelleren effecten bemaling, bepalen invloed op omgeving en berekenen van maatregelen conform Eurocode, Waterwet en SIKB protocol mechanisch boren.