Project: Barangaroo in Sydney, Australië


Loots Groundwater International is ingeschakeld voor optimalisatie en support van ontwerp bemalingsinstallatie voor het Barangaroo project. Door Pumpability PTY was gevraagd of de bemalingsinstallatie voldeed aan de eisen van de opdrachtgever. Met behulp van een eindige elementen 3D computermodel waren verschillende uitvoering methodes vergeleken, zowel door verplaatsen van onttrekkingsbronnen, effect variaties in doorlatendheid en effect hoeveelheid lek door scheuren in onderliggende steenformatie.

De resultaten waren gepresenteerd in een bemalingsadvies (Engels voertaal), zodat de opdrachtgever de werkwijze kon presenteren aan het geotechnisch bureau dat was ingeschakeld om de zaak te beoordelen. De afmetingen van het project zijn ongeveer 250 x 150m en de grondwaterstand zal 10m moeten worden verlaagd.