Geohydrologisch onderzoek, proefbemaling en pompproef

De geohydrologisch onderzoek dienst is voortgekomen uit gebrek aan gegevens voor berekenen van bemaling-, infiltratie- en andere grondwater maatregelen. We zijn begonnen omdat traditionele methodes voor kleine projecten vaak (te) duur/onnauwkeurig zijn. Daarnaast geldt: door op kosten en kwaliteit van een pompproef te besparen  is het soms de vraag of de gehele investering in een pompproef nog wel een toegevoegde waarde heeft, dit omdat de nauwkeurigheid niet veel hoger is dan gegevens archiefonderzoek.

Bij Loots Grondwatertechniek hebben we een interne richtlijn voor geotechnische boring + geohydrologisch onderzoek, dit kan tot beperkte diepte maar volstaat voor vele projecten. Doordat de geohydroloog het veld in gaat kan met deze methode goed bepaald worden welke richting gedacht moet worden, de samenstelling van de grond bij de boring is duidelijk, het gaat hier om gevoel tussen praktijk en theorie welke is ontstaan door veel ervaring. Daarnaast is het altijd een toegevoegde waarde om de actuele situatie in het veld te beoordelen, bijvoorbeeld signaleren aanwezigheid van kleine stoorlagen.

Wij bieden de volgende geohydrologisch onderzoeksmethoden:
  • Geohydrologische boring onderzoek. Met pulsboring de grondslag verkennen en aan de hand van de ervaring in het veld geohydrologische parameters bepalen. 
  • Pompproef, plaatsen van een bron, meten van verlaging in de omgeving, bepalen k-waarde zandpakket. Loots Grondwatertechniek werkt met dataloggers, drukmeters en digitale meting van het debiet. Gekozen is voor deze investering om de nauwkeurigheid tot een acceptabel niveau te krijgen.
  • Proefbemaling, plaatsen van een proefbemaling, meten van verlaging in de omgeving, bepalen k-waarde zandpakket
  • Bemaling optimalisatie, de bemaling is geplaatst maar u komt tot de conclusie er is onvoldoende verlaging / effect? Met ons optimalisatie onderzoek vinden wij de knelpunten voor u. Wij gebruiken hierbij: gecertificeerde watermeters, peilbuizen, waterdrukmeters (divers), analyse software

Uitwerken van pompproef / proefbemaling gegevens is een van onze specialiteiten. Juist bij een ongelijkmatig of onverwachte metingen kan Loots Grondwatertechniek door middel van 3D interpolatie een uitspraak doen over de geohydrologische eigenschappen. Wel wordt geadviseerd de kwaliteit van de metingen te beoordelen, dit is namelijk ook de hoogst haalbare kwaliteit van het rekenresultaat.