bemalingsadvies voor bouwterreincertificaat Bunge Loders Croklaan te Port of Amsterdam

apr 23, 2024 0 comments

 


Een mooie samenwerking met: The Base Solutions 

Voor het bouwterreincertificaat moet een droge basis gemaakt worden voor bijna 40000 m² funderingswerk. De benodigde maatregelen (in dit geval horizontale drains bemalen) zijn door Loots ontworpen. Op basis van de dichtheid en afmetingen van de vibropalen, evenals de variabele bodemopbouw die lokaal slechter was, is er per gebied een ontwerp gemaakt voor horizontale drainbemaling. Tevens heeft LootsGWT een tekening gemaakt welke geladen kon worden in de kettinggraafmachine, dit zodat de vibropalen niet door de drains geboord worden. De kettinggraafmachine moest af en toe aardig manoeuvreren door de grote dichtheid van palen.

Tijdens uitvoering (eind 2023 tot heden) is het bemalingssysteem aardig op de proef gesteld, de natste maanden in 20 jaar kregen we. Tijdens uitvoering is LootsGWT actief betrokken bij beoordelen monitoring en aansturen bemaler, Rob Loots voert dit uit. De bemaling wordt uitgevoerd door Theo van Velzen.

Samenvatting werkzaamheden:
aansturing bemaler
lozingsplan Rijkswaterstaat
digitale tekening drainage voor kettinggraafmachine 
Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.