Geschiedenis

Het begin van Loots Grondwatertechniek was 1926 toen Reindert Loots een aannemingsbedrijf overnam dat ook boringen uitvoerde naar grondwater. Loots Grondwatertechniek is nu onder leiding van ing. Erik Loots, de 4e generatie, hij gebruikt bijna 100 jaar ervaring voor engineering van grondwater vraagstukken. In de periode 1926 tot en met circa 1987 zijn vele bemaling-, grondboring- en geotechnische projecten uitgevoerd onder de naam R. Loots BV. Dit onder leiding van Reindert Loots, Hendrik Klaas Loots (1932-2013) en Rob Loots. In 1987 kort na het overlijden van oprichter Reindert Loots heeft Hendrik Klaas Loots het bedrijf R. Loots B.V. verkocht. Meer over start Loots Grondwatertechniek vanaf 2011.

Reindert Loots (1896-1986)
Reindert Loots (1e generatie)
Enkele referentie grondwater of bemaling projecten:
-Noordersluis IJmuiden
-Afsluitdijk
-Diverse boringen

(we beschikken nog steeds over informatie zoals debieten, verlagingen en bemalingstekeningen van diverse projecten zoals bijvoorbeeld de Noordersluis)Hendrik Klaas Loots (1936-2013)
Henk Loots (2e generatie)
Enkele referentie grondwater of bemaling projecten:
-Metro Oost-West lijn Amsterdam 
-Diverse onderdoorgangen spoor door heel Nederland
-Vele diepboringen
-Gasleidingen

(we beschikken nog steeds over informatie zoals debieten, verlagingen en bemalingstekening van diverse projecten zoals bijvoorbeeld circa 600 boorstaten in heel Nederland en bemalingsgegevens van diverse projecten)


Rob Loots (werkzaam bij Mos)
Rob Loots (3e generatie)
Enkele referentie grondwater of bemaling projecten:
-Stations Noord-Zuid lijn Amsterdam
-HSL lijn
-Vele diepboringen (binnen en buiten Europa)
-Vele complexe bouwputbemalingen

Rob is werkzaam bij Mos Grondwatertechniek te Amsterdam, hier is hij bedrijfsleider en aanspreekpunt voor (grote) projecten op het gebied van bemaling, grondwater en geotechniek.Erik Loots (4e generatie)

Enkele referentie grondwater of bemaling projecten:
-Barangaroo project Sydney Australië
-Grondwater/bemalingsprojecten sanering (o.a. voor SBNS)
-Bouwputbemaling: Ziggodome Amsterdam, Scaldiahaven Vlissingen, EOKS Amsterdam, gemaal Pijnacker
-Specials: Radioactieve grondwater verontreiniging advies (confidential), troubleshooting bouwput met bodeminjectie (confidential)


Wouter Loots (4e generatie)
Enkele referentie grondwater of bemaling projecten:
-Afsluitdijk
-Crossrail project London (bemalingen plaatsen vanuit tunnelbuizen)
-Klaasje Zevenster, Bankrashof Amstelveen, hoog debiet spanningsbemaling alles 100% retourneren, opbarstingen bouwput en retourbronnen voorkomen.

Wouter is werkzaam bij Mos Grondwatertechniek te Amsterdam, hier is hij uitvoerder en maakt samen met de bemalers de projecten. Het aanspreekpunt buiten voor projecten op het gebied van bemaling, grondwater.