Berging Mosquito Amsterdam

In opdracht van Mos Grondwatertechniek is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies opgesteld en vergunning aangevraagd voor het bergen van vliegtuig Mosquito (lees meer in Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/defensie-graaft-brits-gevechtsvliegtuig-op-piloot-had-geen-kans~bab5abe1/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Bijzonder was de grote ontgraving (circa 8 m minus maaiveld) onder talud en de korte voorbereidingstijd van de bemaling. De korte voorbereidingstijd mogelijk dankzij een goede samenwerking en overleg met bevoegd gezag (Waternet).