Projecten Australië


Van april tot en met mei 2013 heeft ing. Erik Loots voor Loots Groundwater International op het project Barangaroo in Australië gewerkt, dit is het grootste bouwproject in de Pacific met een totale aanneemsom van circa 8 miljard dollar. Voor de opdrachtgever heeft ing. Erik Loots met de hoofdaannemer besproken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van grondwater en de bouwput. Na diverse vergaderingen en overleg is uiteindelijk een onderbouwend adviesrapport opgesteld voor de bouwput, bemaling en effecten op de omgeving. Tijdens dit bezoek is ook het personeel van de onderaannemer opgeleid voor optimalisatie bemaling, er is een pompproef voorbereid en voor enkele nieuwe werken is er onderzoek en advies uitgevoerd (tenders).

Ontwikkelaar: Lend Lease
Aannemer bouw: Lend Lease
Civiele aannemer: Baulderstone
Bemaler & grondwatersanering: Synergy Resource Management

De hoofdaannemer en onderaannemer waren zeer tevreden met geleverde diensten voor de bemaling/grondwaterbeheer, het voorgestelde ontwerp was voor beide partijen interessant (kosten- en risicoafweging).