engineering bemaling tunnel in Zwolle


 In opdracht van Dura Vermeer heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de realisatie van een tunnel onder het spoor. De tunnel is gelegen in goed doorlatende gronden en vlakbij de Overijsselse Vecht. Loots Grondwatertechniek heeft tot en met verkrijgen vergunning het werk begeleid. De bemaling wordt uitgevoerd door Luinstra.