Project: SBNS Mayweg 's Hertogenbosch

Opdrachtgever:     Stichting Bodemsanering NS (SBNS)
Locatie:              Mayweg 's Hertogenbosch


Werkzaamheden sanering parkeerterrein Mayweg. Opstellen bemalingsadvies, bepalen maatregelen bouwput, zettingsberekening Rijksmonumenten en monitoringsplan. Overleg bevoegd gezag (gemeente 's Hertogenbosch) met betrekking tot uitvoeringsmethode sanering, verzorgen meldingen en vergunningen.