Monitoren grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit

Monitoren grondwater: Het opstellen en/of controleren van monitoringsplan. 

grondwaterkwaliteit meting peilbuis plaatsen Den Helder
Figuur 1: peilbuis ten behoeve van grondwaterkwaliteit metingen voor
Gemeente Den Helder. 
Monitoren grondwater wordt uitgevoerd conform Eurocode 7: Geotechniek, NEN9997-1+C1:2012.
grondwater monitoring meting divers drukmeters peilbuis
Figuur 2:  monitoren grondwater in Zaandam. Elk uur een meting en
dagelijks rapportage. Mogelijk dankzij geautomatiseerde drukmeters.
Afstand tussen peilbuizen circa 12 meter, diepte 7 à 8m-mv.