Projectcheck.nl maakt gebruik van Loots Grondwater Tools

Figuur 1 - website Projectcheck.nl
Sinds kort is de website www.projectcheck.nl online. Bij bouwprojecten en infraprojecten is  de complexiteit sterk toegenomen afgelopen jaren. Met behulp van de projectcheck website kan gekeken worden wat specifiek nodig is om uw project gerealiseerd te krijgen. Doordat de website gebruikt maakt van de laatste wet- en regelgeving is het duidelijk wat er op moment van check benodigd is om te kunnen bouwen. De Loots Grondwater Tools zijn een klein deel hiervan (bij bemalen).

In het voortraject was contact met projectcheck, de vraag was of gebruik gemaakt kon worden van onze grondwater tools. Uiteraard waren we enthousiast! Voor onze eigen adviezen maar ook vele collega's maken dankbaar gebruik van deze tools en ons doel blijft de toolbox uitbreiden in de toekomst. De tools blijven gratis toegankelijk en iedereen is vrij deze te gebruiken, we hopen dat met behulp van projectcheck meer mensen/bedrijven kunnen profiteren van onze tools. 

De twee meest gebruikte Loots grondwater tools zijn:
Lees wel disclaimer voor gebruik: http://www.lootsgwt.com/p/disclaimer.html