Projectcheck.nl maakt gebruik van Loots Grondwater Tools

nov 7, 2012 0 comments
Figuur 1 - website Projectcheck.nl
Sinds kort is de website www.projectcheck.nl online. Bij bouwprojecten en infraprojecten is  de complexiteit sterk toegenomen afgelopen jaren. Met behulp van de projectcheck website kan gekeken worden wat specifiek nodig is om uw project gerealiseerd te krijgen. Doordat de website gebruikt maakt van de laatste wet- en regelgeving is het duidelijk wat er op moment van check benodigd is om te kunnen bouwen. De Loots Grondwater Tools zijn een klein deel hiervan (bij bemalen).

In het voortraject was contact met projectcheck, de vraag was of gebruik gemaakt kon worden van onze grondwater tools. Uiteraard waren we enthousiast! Voor onze eigen adviezen maar ook vele collega's maken dankbaar gebruik van deze tools en ons doel blijft de toolbox uitbreiden in de toekomst. De tools blijven gratis toegankelijk en iedereen is vrij deze te gebruiken, we hopen dat met behulp van projectcheck meer mensen/bedrijven kunnen profiteren van onze tools. 

De twee meest gebruikte Loots grondwater tools zijn:
Lees wel disclaimer voor gebruik: http://www.lootsgwt.com/p/disclaimer.html

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.