Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Bij Loots Grondwatertechniek adviseren en plaatsen we regelmatig peilbuizen ten behoeve van een geohydrologisch advies of onderzoek voor diverse overheden. Voordat een peilbuis geplaatst wordt kijken we eerst naar peilgegevens beschikbaar (TNO - dinoloket). Sinds de wet "Gemeentelijke watertaken" en de "Waterwet" zijn er steeds meer online databases (grondwatermeetnetten) met peilgegevens van grondwater welke snel en makkelijk zijn te raadplegen. 

De onderstaande lijst zijn de grondwaternetten welke bekend zijn bij ons. Klik op de plaatsnaam voor het betreffende grondwatermeetnet:

Heeft u in de bovenstaande lijst geen actuele of representatieve grondwaterstand gevonden voor uw locatie? Wij kunnen voor u door middel van veldonderzoek de grondwaterstand(en) bepalen voor u. Neem contact op voor de mogelijkheden

Recente projecten