spanningsbemaling Valeriusplein Amsterdam

Eind 2015 kreeg Loots Grondwatertechniek de vraag van Crux Engineering of de tweelaags parkeergarage uitgevoerd kon worden met een spanningsbemaling. Dit was een alternatief welke door De Nijs was aangedragen bij de opdrachtgever. Op dat moment was het niet zeker of dit mogelijk was op deze locatie met veel oude waardevolle bebouwing rondom, daarom is gekozen om een uitgebreide pompproef uit te voeren ter bepaling van de eigenschappen van diverse bodemlagen. De uitkomst van de pompproef was positief. De pompproef gaf een duidelijk antwoord en in de praktijk blijkt dat de verhanglijn en debiet goed overeenkomt met de voorspelling.
In 2016-2017 is (meer dan) een jaar elk uur gemeten in de omgeving rondom de bouwput zonder dat de bemaling was gestart, dit gaf veel informatie over de wijze waarop de grondwaterstand van 'nature' beweegt.
In 2017-2018 zijn de bemalingswerkzaamheden opgestart en onlangs kon de spanningsbemaling worden uitgeschakeld en zal er (met nog wel een freatische bemaling) verder gebouwd worden. De uitvoeringsfase werkt Loots in opdracht van hoofdaannemer De Nijs. De (spannings)bemaling is uitgevoerd door Mos Grondwatertechniek. De constructeur is Duyts bouwconstructies.

Door Loots uitgevoerd:

 • - bemalingsadvies;
 • - overleg met omgeving en bevoegd gezag;
 • - ontwerp monitoring;
 • - begeleiding monitoring aannemer;
 • - ontwerp pompproef;
 • - verzorgen meldingen en vergunningen pompproef;
 • - controle pompproef in het veld;
 • - analyse pompproef;
 • - controle bemaler in het veld (werkwijze);
 • - controle bemalingsplan aannemer;
 • - aanleveren input voor zettingsberekening Crux;
 • - geohydrologisch onderzoek (barri√®reberekening);
 • - verzorgen meldingen en vergunningen.