Bemalingsadvies Nieuwbouw Appartementen Alphen a/d Rijn

In opdracht van de Van Der Veldt Groep (bronbemaling) en Aannemingsbedrijf G. Bruijnes BV heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld, MER-aanmeldnotitie en de vergunningsaanvraag verzorgd. Een vergunning was noodzakelijk omdat het werk gelegen is in een regionale waterkering van Hoogheemraadschap van Rijnland.