[project] bemalingsadvies kelder Broek in Waterland

In opdracht van de eigenaar van de nieuwbouw is een bemalingsadvies opgesteld. Het betreft een woning met een kelder. De woning wordt gebouwd in een polder en er is onderzocht of de deklaag van de polder niet zal opbarsten. Ook is beoordeeld of het bouwwerk vergunningsplichtig is ten aanzien van de Waterwet.