Nieuwe grondwatermeetnetten met online beschikbare gegevens

Ons overzicht is recent bijgewerkt met nieuwe grondwaterstand meetnetten welke online openbaar beschikbaar zijn. Zie hier het overzicht:

Grondwaterstand Nederland

Nieuwe meetnetten:
-Almelo
-Bergen
-Den Haag heeft nieuwe website
-Enschede
-Hengelo
-Leiderdorp
-Noordwijk
-Rijswijk

Het automatiseren en delen van grondwaterstanden is een belangrijke ontwikkeling welke het mogelijk maakt grondwaterbeheersing in gebieden voor particulieren en overheden te optimaliseren.