Grondwateroverlast oplossen

jul 5, 2016 0 comments
Optrekkend vocht, natte kruipruimte, schade aan gewassen, schimmel in de muren etc. Als de grondwaterstand stijgt dan kunt u daarvan overlast door ervaren. Technisch is overlast altijd te verhelpen. Maar het verhelpen en wijzigen van een grondwaterstand vraagt ook vaak samenwerking met buren en/of de gemeente, ook hierbij kan Loots Grondwatertechniek u adviseren en ondersteunen.

Loots Grondwatertechniek kan voor u, als adviseur, grondwateroverlast oplossingen verzorgen. Voor elk project maken we een stuk maatwerk, waarin uw wensen aan bod komen.

Daarbij zijn twee mogelijkheden:
  1. 1 De oorzaak aanpakken (de reden waarom u overlast kreeg);
  2. 2 Maatregelen ontwerpen (grondwaterstand beheersen met maatregelen). 
Loots Grondwatertechniek is gevestigd in Amsterdam, het werkgebied voor grondwateroverlast projecten is in geheel Nederland.

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.