[geschiedenis] evolutie aandrijfvorm bronbemaling van begin (spierkracht) tot op heden (HVO, diesel, elektro, waterstof)

apr 15, 2024 0 comments


in de vorige eeuw werd de Kattekop (en flink wat spierkracht) nog ingezet om water uit de bouwput te bemalen

De Nederlandse Gemalenstichting heeft een mooi overzicht van de bemalingswijze (gemalen polders). Dit was spierkracht voor 1600, windkracht van 1600-1980, vanaf 1860 stoom en vanaf 1900 elektro en dieselmotoren. Zie website Nederlandse Gemalenstichting

Bij bouwput en sleufbemalingen was in het verre verleden spierkracht de enige optie en daarna elektro of diesel de aandrijfvorm. Op dit moment zijn experimenten uitgevoerd met waterstof als energiebron voor bemalingspompen, dit lijkt positief (maar nog erg vroeg). Tevens zijn er partijen welke vol inzetten op HVO diesel (gemaakt van plantaardige oliën en restafval). Het voordeel van elektro en waterstof is vrijwel geen uitstoot (roet) op en rondom de projectlocatie. Het voordeel van (HVO) dieselmotoren is dat (zeker bij meerdere pompen) de betrouwbaarheid erg groot wordt, dieselmotoren stoppen niet zomaar bij een stroomstoring. 

Over het algemeen lijkt diesel de beste aandrijving voor kortdurende bemalingsprojecten (de uitstoot en effect omgeving is ook verwaarloosbaar bij korte duur). Terwijl bij langdurende projecten elektromotoren het beste past. Uitdagend tegenwoordig is het vinden/krijgen van een voldoende sterke aansluiting (stroom), dat is anno 2024 soms onmogelijk. Dieselpompen zijn daarom nog onverminderd populair, ondanks de klimaatambities in Europa en Nederland. 

Anno 2024 zijn plunjerpompen (bijvoorbeeld GEHO ZD600) erg populair in Nederland en veel andere Europese landen, het zijn pompen welke een zeer lange levensduur kennen (meer dan 50 jaar vaak). Ook is het mogelijk met relatief weinig energie grondwater te onttrekken met een plunjerpomp, al is de kwaliteit van de totale bemalingsinstallatie wel erg belangrijk. In de USA zien we vrij weinig plunjerpompen.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.