bemalingsadvies en geohydrologisch onderzoek Frans van Mierisstraat 92-94 Amsterdam

In opdracht van De Coogh is een geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies opgesteld. In de bouwfase was Loots actief betrokken.

Er zijn maatregelen getroffen voor de doorstroming van grondwater (vanuit binnentuinen naar straat). Tijdens de bouw is door middel van damwanden de verlaging van de grondwaterstand beperkt buiten de bouwput. Met monitoring is het effect op omgeving gecontroleerd en de bemaling gestuurd.