bemalings- en monitoringsplan middenspanningsverbinding Oostergouw - Westwoud

Bemaling in zeeklei. Het opstellen van bemalings- en monitoringsplan voor het plaatsen van een middenspanningsverbinding. Opdrachtgever: Van Gelder.