ontwerp brandput HOV Busbaan Transwijk

In opdracht van HOV Busbaan Transwijk is een brandput gedimensioneerd. Op de projectlocatie was sprake van een hoog maaiveld en een (voor Utrechtse begrippen) dikke  slecht doorlatende deklaag. Het doel van het onderzoek was in beeld brengen tot hoe diep de bron geboord moest worden.